Taggad för att ta i skiten

Jag tänkte köra en liten resumé av det som jag fick vara med om vid senaste mötet med samhällsbyggnadsnämnden när vi hanterade verksamhetsområdena för VA vid Grytet, Hallby Mitt och Änden på Vänersnäs.

Innan dessa ärenden skulle dras anmälde ordförande Anders Wiklund (MP) och en ersättare Håkan Skött (S) att de var jäviga och lämnade sammanträdet. Båda bor på Vänersnäs men mig veterligen har de inte någon närmare koppling till de två aktuella ärendena som berör andra delar av Vänersnäs. Med det sagt är det upp till var och en att bedöma sina eventuella jävsförhållanden.

Ordförande för ärendet blev Leif Höglund (S) som inledde med att tycka att förvaltningens svar på återremissen såg bra ut. Sedan fick chefen för kretslopp och vatten och utredningsingenjören göra sin presentation av underlaget. Några noteringar från deras dragning.

  • Det finns en missuppfattning att vi skall visa på detaljnivån, så är det inte.
  • Det kom med en beskrivning av en anläggning med ”den är gammal”
  • Vi (politiker) behöver inte påverkas av synpunkter.
  • Av inkomna svar var majoriteten negativa men de ville lyfta att en del inte hade svarat

Och sedan blev det tid till oss politiker med våra synpunkter och frågor. Jag tar med och recenserar några av inläggen.

Hans-Peter Nielsen (KD) började med att prata för förslaget, att redovisa för ett samtal med en tjänsteman på miljökontoret och hans uppfattning att det blir lika dyrt att anordna eget som att betala för kommunalt. Jag noterade detta för mitt inlägg som blev nästa.

Jag påstod att Hans-Peter hade fel i sin information då det är betydligt billigare att anordna eget jämfört med den kommunala kostnaden.

Jag ifrågasatte förvaltningens sammanställning av enkätsvaren då jag hade fått till mig att några inlämnade svar (mestadels negativa) inte hade tagits med utan dessa fastigheter hade redovisats som ej hade svarat. Här tog utredningsingenjören på sig ett ansvar fall det hade blivit fel.

Och sedan gick jag på återremissunderlaget med att säga att det mesta verkar ha gjorts för att svara upp till fullmäktiges önskemål men att jag saknade svar på vilka grunder fastigheterna hade tagits med. Jag underströk att enbart ange åldern på en anläggning inte är tillräcklig för att underkänna och att aktuella rättsfall har visat på detta. Vi bytte lite synpunkter där chefen för kretslopp och vatten  körde med ”kan inte göra/ behöver inte göra” och jag med ”men fullmäktige vill detta”. Jag avslutade med att konstatera att han kan stanna med det han ”inte gör” och att jag som förtroendevald, som vill se till att kommunfullmäktiges återremiss genomförs, stannar med att jag kommer att yrka på återremiss.

Det var ungefär i den vevan som förvaltningschef Andreas Knutsson bestämde sig för att ta på sig politikerrollen (?) och ge sig in i debatten med ett inlägg som gick ut på att vi måste ha den större bilden klar för oss och tänka på samhällsplaneringen i det hela och att det alltid kommer att finnas de som är emot.

Och då lade jag in en växel till och tog replik på förvaltningschefen.

”Och där fick jag chefen på mig, jag räds inte. Vi har lagarna som är skapade utifrån det större perspektivet. Det är därför jag sätter mig in i lagarna som jag gör för att dessa skall respekteras så att man inte kör över den enskildes rättigheter”

Kan nämnas några andra politikers uppfattningar som framgick genom inlägg. Ingvar Håkansson (C), Marianne Karlsson (C), Ann-Marie Jonasson (S) och Tor Wendel (M) gjorde inlägg för införandet och sverigedemokraternas representanter talade för att avslå införandet.

När ärendena sedan skulle avgöras testade jag först med en återremiss där jag fick stöd av medborgarpartiets Thomas Larsson men 2 räcker inte långt när 9 ville ha ett avgörande på sammanträdet. Då blev det i nästa steg att välja mellan att föreslå fullmäktige att införa verksamhetsområden mot att inte införa. I den omröstningen blev det 7-4 för att det skall införas. Sedan anmälde jag att jag skulle inkomma med en skriftlig reservation . Den som vill läsa reservationen kan klicka fram den här eller klicka sig vidare till Stefan Kärvlings blogg.

Och för att återknyta till bilden. Jag är taggad. Igår fick jag fram en mycket bra artikel om en mycket aktuell dom från mark- och miljööverdomstolen.  Denna innehöll mycket användbara fakta, som om jag hade känt till dem för en vecka sedan, hade kunnat resultera i ”walk over” i torsdags.

MÖD upphäver länsstyrelsens föreläggande om att ordna allmänna vattentjänster – för lite underlag

Update – tyvärr har artikeln numera hamnat en betalvägg men själva domen kan du komma åt

MÖD M 5354-20

Bring it on!

What? Inga fler gratis watt!

laddplats

Jag tänkte ta upp en laddad fråga som vi hanterade i torsdags vid senaste samhällsbyggnadsnämnd. Det var nämligen så att vi som kommun skulle börja ta betalt för elen som elbilarna laddades upp med från våra laddstolpar. Denna ljushuvud läste handlingarna som om folk hade kunnat ladda sina elbilar gratis sedan 1 november när ett avtal hade ingåtts med InCharge. Att det skulle behöva ta 6 veckor att komma fram till att den som laddar skulle betala elen chockade mig något när jag genererade mina tankar på min kammare – när skall saker och ting i min kommun hamna i fas? Lagom taggad i torsdags ställde jag min fråga om hur det kom sig att man inte hade på plats att ta betalt från 1/11. Då blev det trögt en stund tills ordförande, förvaltningschefen och nämndsekreteraren förstod min fråga. Då kom svar och förklaringar som slog i alla fall mig som en blixt från klar himmel. Det har nämligen varit gratis elladdningar sedan 2016 där det har räckt att ha rätt kort och kontakt (eller heter det rätta kontakter?) för att kunna ladda sin bil gratis och att det har ingått privata näringsidkare bland kortinnehavarna. Min kommentar till dessa hårresande uppgifter var -Spännande! Och så kom det ytterligare förklaring från förvaltningen. Dåvarande KSO (kommunstyrelsens ordförande) vid 2016 hade beslutat att bjuda på elen men att man nu från förvaltningens sida ville rätta till detta. Undrar om någon hade vågat föreslå att ta betalt för elen om dåvarande KSO fortfarande var kvar på sin stol? Laddstolpe avtalet hade tydligen skrivits om två gånger sedan 2016.

Och nu det tråkiga för alla el freeloaders. I sakfrågan blev det beslutat att kommunen nu tar betalt för elen från sina laddstolpar och med det blev vi en politisk kortslutning fattigare i Vänersborg.

PS-hoppas att ni klickade på de tre länkar, gratis el uppgiften lär inte vara kvar så länge till. Lite passande musik kommer efter reklamen om man klickar på bilden.

 

Why was Pascal Tshibanda made to leave?

man-looking-to-question-mark

 

Varning – jag kommer att raljera i några av dessa rader och känsligare personer föreslås därför att scrolla ned till de sista två styckena.

Lite ironiskt att Vänersborgs kommundirektör Pascal Tshibanda fick lämna sin tjänst 11 dagar efter jag skrev en blogg med titeln Leave. Det är bara det att den bloggen inte hade något att göra med kommundirektören, ändå blev det han som fick gå. Varför fick han då gå?

  • Inte kan det vara för att Pascal kanske gräver upp fornminnen på sin fritid, då detta verkar anses som en merit i vissa av Vänersborgs politiska kretsar.
  • Inte kan det vara för att det kanske behövdes en delgivningsman för att få Pascals underskrift på kommunala dokument, då detta också verkar anses som en merit i vissa av Vänersborgs politiska kretsar.
  • Inte kan det vara för att Pascal kanske inte har fått ansvarsfrihet för något han har gjort, då detta också kan synas vara en merit i vissa av Vänersborgs politiska kretsar.
  • Kanske kan det vara för att Pascal försökte förändra en ledningskultur som länge  har suttit i kommunhusets väggar och på dess stolar. Kanske försökte han göra detta på fel sätt. Att totalrenovera och riva väggarna är kanske inte alltid den bästa vägen att få bort det som sitter i väggarna. Men vänta lite. Det var inte Pascal som satte igång det hela. Där är det det förra kommunalrådet och de tre nuvarande kommunalråden som är ansvariga. Plus den förra kommundirektören Ove Thörnkvist – men visst var det så att Ove inte fick sluta sin tjänst för att han ville förändra det som satt i väggarna, utan snarare var det för att han förändrade för lite.
  • Kanske var det så att Pascal försökte förändra en ledningskultur med metoder som har forskats fram under senare tid och som han hade fått till sig genom  ledarskapsutbildningarna han nyss hade gått. Om det är så kan jag ärligt talat säga att jag inte förstår. När Ove Thörnkvist fick sluta sade dåvarande kommunstyrelseordförande Marie Dahlin :- Vi behöver någon som ser det vi inte ser. Vi ska bygga framtiden och behöver nya krafter.

Den offentliga förklaringen till varför Pascal blev uppsagd den 2 september hette ”På grund av bristande förtroende och att vi inte delar synen på hur ledarskap ska bedrivas i Vänersborgs kommun så upphör din tjänst som kommundirektör…”. Och detta är också vad vi i kommunstyrelsen fick till oss den 4 september. Det enda som tillkom till den förklaringen var att det inte har rört sig om någon oegentlighet. Ett tillägg som redan hade givits i en mediaintervju.

Utöver detta har jag fått – på icke offentlig väg – några ytterligare förklaringar men i dem har jag inte funnit något egentligt skäl för en uppsägelse, kanske möjligen skäl för en tillsägelse, om det som har sagts till mig har varit en korrekt beskrivning av saker och ting. Ni märker att på denna punkt vill min näve inte riktigt fram ur fickan.

Kontentan är väl att den offentliga hanteringen av Pascals uppsägelse gör mig lika missnöjd som media och en stor del av Vänersborgs väljare är. Därför skickar jag idag in en skrivelse till kommunstyrelsens diarium i förhoppning om en framtida förbättring i hur min kommun tillsätter och avsätter sina kommundirektörer.

Texten lyder

Initierande av ett ärende hos kommunstyrelsen i Vänersborg beträffande att ta ställning till kommunstyrelseordförandes delegeringsuppdrag att tillsätta och avsätta kommundirektören

Utifrån uppsägelsen den 2 september 2019 av kommundirektör Pascal Tshibanda och brist på tillfredsställande information till kommunstyrelsens ledamöter som förklarar bakgrunden till uppsägelsen finner jag att jag vill initiera ett ärende hos kommunstyrelsen där vi tar ställning till nuvarande delegeringsuppdraget att tillsätta och avsätta kommundirektören.

 

Come on spit it out already

Multi-Ethnic Group of People and Community Concepts

This one is in English so please bear with me.

Unfortunately or maybe fortunately, depending on your perspective, i do not often find myself writing here anymore. So why today?

This ball started rolling on monday when my political colleague Stefan Kärvling wrote a blog with the title ”Vänersborgs kommundirektör utsatt för rasism” . It was about an incident that our council chief executive had chosen to write about on his blog. He chose the title Plötsligt var jag bara en neger . I´ve met the guy through my role on the executive board of the council, cannot say that I know him but I can say that I like him. I read his words and felt that must have been a sad thing to have experienced. On monday I left it at that. On tuesday I read Stefan Kärvlings next blog Dåligt bemötande i Vänersborg? which was about a question that the leader of the opposition Gunnar Lidell was posing to the leader of the council Marie Dahlin to be answered at wednesdays full council meeting. His question was about whether or not there was any sort of framework and guidelines that could help deal with politicians that behaved inconsiderately. Suddenly the latent journalist in me woke up. I was being given pieces of a puzzle. My conclusion some politician in our council must have insulted our chief executive. Which party could that person represent? I am going to admit my first thoughts went to the Swedish Democrats.

Before the meeting our party of the left had a group meeting to run through the agenda. When we got to Gunnar Lidells question I asked if we had any background which explained why the question was being posed. I started to get an answer then someone else said that they felt that the explanation should not be given. So I was left none the wiser. Hmm! Later on the journalist in me made a point of finding out the background behind the question. The information also explained who was behind one of the occasions when our council chief executive has been belittled because of his darker skin pigmentation.

The person behind the derogatory term?

The person behind the term is the leader of our council – Marie Dahlin

If this person is same unnamed person that is referred to by Gunnar Lidell in his latest question I can honestly say I do not know, but I certainly hope that someone will spit out already the name of that politician. Politicians who carry themselves in these ways do not deserve to be representatives of our communities.