Äggcellent – Bergagårdens påskägg kom till rätta

easter-eggs

Hurra! Bergagårdens gömda påskägg kom fram. Några dagar innan kommunfullmäktiges behandling av Fastighet AB Vänersborgs (FABV) eventuella köp av Bergagården plockades det fram ett par handlingar som gjordes tillgängliga för oss som skall besluta i ärendet.

Den första handlingen kan jag kalla för påskägget till både Gunnar Lidell och James som heter så fint som – Sammanställning okulärbesiktning KV Hunneberg 1_7_4

Det påskägget innehåller kostnadsbedömningar för vatten och avlopp (VA) samt övriga till synes nödvändiga underhållsåtgärder. Prislappen för VA delen är antingen en 7,3 miljoner kronors lösning med kommunala ledningar eller en 110 tusen kronors på plats samhällsekonomisk lösning med infiltrationsanläggning. Prislappen för övriga nödvändiga insatser är 565 tusen kronor. Detta påskägg kläcktes den 13 mars 2020 av Vdn för FABV. Varför bedömdes dess innehåll att inte vara av vikt för oss i kommunstyrelsen (KS) som fattade beslut om Bergagården den 25 mars 2020?  Yolk guess is as good as mine…

Den andra handlingen kallar jag för påskägget till James och den heter så fint som – VA och Fiber till Bergagården – kostnadsbedömning

Det påskägget innehåller Håvac systems VA utredning som gjordes på uppdrag av Sveaskog. Det är härifrån som siffran 7,3 miljoner kläcktes fram för första gången. Det intressanta med detta påskägg är att det värptes fram redan den 24 april 2018. Alltså ett nästan två års gammalt påskägg som inte kunde plockas fram i tid för KS den 25 mars 2020. Detta trots att det har varit känd hos en handfull inom kommunen sedan slutet av 2018 och där någon i den handfull hade kunnat svara på min fråga om VA kostnaden som jag ställde vid KS den 25 mars. Hur kan jag påstå detta? För att jag har följt pappersspåret som påskharen lämnade efter sig.

Snacka om ”egg on their faces”

 

 

 

Why not a happy Easter bunny?

unhappy easter bunny

Detta blir en fortsatt utveckling av mina tankar och agerande kring det tilltänkta köpet av delar av Bergagården.

Jag hoppas att du som läsare känner till begreppet ”digitala påskägg” och därför förstår den dolda överraskningseffekten av den sortens påskägg.

Min uppfattning är att när det skall göras en fastighetsaffär skall man så långt som möjligt undvika dolda överraskningar. Därför försöker jag, i fastighetsaffären Bergagården, få fram vad det har gjorts för kalkyler på en bra vatten- och avloppslösning (VA) för fastigheten.

Utifrån pusselbitarna som jag fick från kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019 och som jag beskrev i bloggen Hållbar ekoturism i ett glasskal tog jag, vid den tiden, muntligen reda på att det fanns en VA kalkyl som landade på 3,5 miljoner kronor. Siffran dokumenterade jag i april 2019 när jag skrev bloggen Vårbruk i Lilleskogsdalen

En tilltänkt fastighetsköp för 4,8 mkr med VA investeringsbehov på minst 3,5 mkr skulle man kunna få det till för att undvika VA påskägg eller hur? Klart därför att ett underlag som redovisade VA problematiken vid Bergagården fanns framme för oss i kommunstyrelsen den 25 mars 2020 när vi skulle säga vårt om den tilltänkta fastighetsaffär eller?

Nope, not a chance!

Påskharen (vem det nu vara?) måste ha varit framme och gömt detta påskägg. Jag försökte därför leta fram påskägget under kommunstyrelsemötet. Jag frågade ordförande för FABV, Bo Carlsson, om han kände igen siffran 3,5 mkr. Och det lät bekant svarade han. Sedan frågade jag om ett ännu större VA påskägg, värt 7,5 mkr, om vilket jag hade läst om på Stefan Kärvlings blogg den 23 mars Nej till köp av Bergagården (2/3) Och det lät inte bekant blev svaret. Det visade sig att kommunalråd Gunnar Lidell också ville leta dolda påskägg. Han efterlyste underlag om vad som eventuellt behövde göras för andra investeringar i fastigheten. Svaret han fick var att det påskägget fanns på Bo Carlssons kontor och kunde kanske plockas fram i tid för kommunfullmäktiges behandling den 15 april.

Men mina påskägg då? Jag blev inte riktigt klok på om dessa skulle plockas fram för kommunfullmäktiges beskådning.

Det blev därför inget annat val än att bege sig ut på äggjakt……..

 

 

What? Inga fler gratis watt!

laddplats

Jag tänkte ta upp en laddad fråga som vi hanterade i torsdags vid senaste samhällsbyggnadsnämnd. Det var nämligen så att vi som kommun skulle börja ta betalt för elen som elbilarna laddades upp med från våra laddstolpar. Denna ljushuvud läste handlingarna som om folk hade kunnat ladda sina elbilar gratis sedan 1 november när ett avtal hade ingåtts med InCharge. Att det skulle behöva ta 6 veckor att komma fram till att den som laddar skulle betala elen chockade mig något när jag genererade mina tankar på min kammare – när skall saker och ting i min kommun hamna i fas? Lagom taggad i torsdags ställde jag min fråga om hur det kom sig att man inte hade på plats att ta betalt från 1/11. Då blev det trögt en stund tills ordförande, förvaltningschefen och nämndsekreteraren förstod min fråga. Då kom svar och förklaringar som slog i alla fall mig som en blixt från klar himmel. Det har nämligen varit gratis elladdningar sedan 2016 där det har räckt att ha rätt kort och kontakt (eller heter det rätta kontakter?) för att kunna ladda sin bil gratis och att det har ingått privata näringsidkare bland kortinnehavarna. Min kommentar till dessa hårresande uppgifter var -Spännande! Och så kom det ytterligare förklaring från förvaltningen. Dåvarande KSO (kommunstyrelsens ordförande) vid 2016 hade beslutat att bjuda på elen men att man nu från förvaltningens sida ville rätta till detta. Undrar om någon hade vågat föreslå att ta betalt för elen om dåvarande KSO fortfarande var kvar på sin stol? Laddstolpe avtalet hade tydligen skrivits om två gånger sedan 2016.

Och nu det tråkiga för alla el freeloaders. I sakfrågan blev det beslutat att kommunen nu tar betalt för elen från sina laddstolpar och med det blev vi en politisk kortslutning fattigare i Vänersborg.

PS-hoppas att ni klickade på de tre länkar, gratis el uppgiften lär inte vara kvar så länge till. Lite passande musik kommer efter reklamen om man klickar på bilden.

 

Att bita tillbaka

biting back

Den 12 september fanns min motion, som berörde familjen Solvarms fastighet Sikhall 1:20, på dagordningen hos Vänersborgs samhällsbyggnadsnämnd. Jag skrev motionen i april 2019.

Motionen avslutades med ett yrkande  Att – samhällsbyggnadsnämnden prövar frågan om befintligt verksamhetsområde för VA som omfattar fastighet Sikhall 1:20 kan inskränkas på så sätt att fastigheten Sikhall 1:20 inte skall omfattas.

Hur det kändes efter nämndsmötet skrev jag om den 13 september

Den 16 september var protokollet klart och i det kunde man läsa om ärendet. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. Och nu frågar vän av ordning förstås – Vad var förvaltningens förslag? Förvaltningens förslag redovisades i en skrivelse daterad 2019-09-04. Förvaltningen föreslog ”Samhällsbyggnadsnämnden föreslås avslå förslagsställarens yrkan.” Förvaltningens skrivelse avslutades med en referens till 9 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) och hävdade att  ”§ 9 bedöms inte tillämpbar i detta fall”

För nämndemannen Bucci blev detta genast intressant då innebörden av nämndens beslut var att ärendet aldrig blev prövade i nämnden med hänvisning till att 9 §  LAV inte kunde användas på det sättet som jag anser att den kan användas. Fördjupning kring 9 § LAV finns i två av mina tidigare bloggar

När familjen Solvarm försökte väcka ett liknande ärendet i nämnden fick de inte. Inte heller fick de gehör hos förvaltningsrätten eller kammarrätten. I dagsläge vet jag ej om familjen Solvarm har bett Högsta Förvaltningsdomstolen titta på deras fall. Själv hade jag inte varit blyg då jag har precis lärt mig från Brexit processen att en högsta domstol kan läxa upp både premiärminister, regering och underdomstol.

Själv fick inte heller jag, som nämndledamot, ärendet prövad i nämnden. Jag står fast vid min åsikt att 9 § LAV medger att ärenden, som kan innebära inskränkningar av verksamhetsområden, kan prövas av den ansvarige politiska nämnd. Något annat vore egentligen absurd, hur annars har förvaltningen själv tänkt att kunna väcka sådana ärenden?

Enklast hade varit om majoriteten i nämnden hade beslutat om att inte inskränka verksamhetsområdet. Ett sådant beslut hade jag kunnat respektera även om jag inte höll med. Men majoriteten valde inte den vägen. Genom sitt val släppte majoriteten fram mig på vägen som jag nu har valt. Jag har valt att koppla från Vänersborgs kommunala tolkningen av 9 § LAV och istället koppla på domstolarnas tolkning.

I torsdags skickade jag in ett överklagande till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Jag hoppas att det blir något för domstolen att bita i.

PS – Bilden visar en fish ghoulie som finns med i ghoulie filmerna. Jag vet inte om bilden föreställer vad som kan hända när man kopplar på det kommunala VA systemet eller om den föreställer vad som kan hända om man vill köra eget.