Taggad för att ta i skiten

Jag tänkte köra en liten resumé av det som jag fick vara med om vid senaste mötet med samhällsbyggnadsnämnden när vi hanterade verksamhetsområdena för VA vid Grytet, Hallby Mitt och Änden på Vänersnäs.

Innan dessa ärenden skulle dras anmälde ordförande Anders Wiklund (MP) och en ersättare Håkan Skött (S) att de var jäviga och lämnade sammanträdet. Båda bor på Vänersnäs men mig veterligen har de inte någon närmare koppling till de två aktuella ärendena som berör andra delar av Vänersnäs. Med det sagt är det upp till var och en att bedöma sina eventuella jävsförhållanden.

Ordförande för ärendet blev Leif Höglund (S) som inledde med att tycka att förvaltningens svar på återremissen såg bra ut. Sedan fick chefen för kretslopp och vatten och utredningsingenjören göra sin presentation av underlaget. Några noteringar från deras dragning.

 • Det finns en missuppfattning att vi skall visa på detaljnivån, så är det inte.
 • Det kom med en beskrivning av en anläggning med ”den är gammal”
 • Vi (politiker) behöver inte påverkas av synpunkter.
 • Av inkomna svar var majoriteten negativa men de ville lyfta att en del inte hade svarat

Och sedan blev det tid till oss politiker med våra synpunkter och frågor. Jag tar med och recenserar några av inläggen.

Hans-Peter Nielsen (KD) började med att prata för förslaget, att redovisa för ett samtal med en tjänsteman på miljökontoret och hans uppfattning att det blir lika dyrt att anordna eget som att betala för kommunalt. Jag noterade detta för mitt inlägg som blev nästa.

Jag påstod att Hans-Peter hade fel i sin information då det är betydligt billigare att anordna eget jämfört med den kommunala kostnaden.

Jag ifrågasatte förvaltningens sammanställning av enkätsvaren då jag hade fått till mig att några inlämnade svar (mestadels negativa) inte hade tagits med utan dessa fastigheter hade redovisats som ej hade svarat. Här tog utredningsingenjören på sig ett ansvar fall det hade blivit fel.

Och sedan gick jag på återremissunderlaget med att säga att det mesta verkar ha gjorts för att svara upp till fullmäktiges önskemål men att jag saknade svar på vilka grunder fastigheterna hade tagits med. Jag underströk att enbart ange åldern på en anläggning inte är tillräcklig för att underkänna och att aktuella rättsfall har visat på detta. Vi bytte lite synpunkter där chefen för kretslopp och vatten  körde med ”kan inte göra/ behöver inte göra” och jag med ”men fullmäktige vill detta”. Jag avslutade med att konstatera att han kan stanna med det han ”inte gör” och att jag som förtroendevald, som vill se till att kommunfullmäktiges återremiss genomförs, stannar med att jag kommer att yrka på återremiss.

Det var ungefär i den vevan som förvaltningschef Andreas Knutsson bestämde sig för att ta på sig politikerrollen (?) och ge sig in i debatten med ett inlägg som gick ut på att vi måste ha den större bilden klar för oss och tänka på samhällsplaneringen i det hela och att det alltid kommer att finnas de som är emot.

Och då lade jag in en växel till och tog replik på förvaltningschefen.

”Och där fick jag chefen på mig, jag räds inte. Vi har lagarna som är skapade utifrån det större perspektivet. Det är därför jag sätter mig in i lagarna som jag gör för att dessa skall respekteras så att man inte kör över den enskildes rättigheter”

Kan nämnas några andra politikers uppfattningar som framgick genom inlägg. Ingvar Håkansson (C), Marianne Karlsson (C), Ann-Marie Jonasson (S) och Tor Wendel (M) gjorde inlägg för införandet och sverigedemokraternas representanter talade för att avslå införandet.

När ärendena sedan skulle avgöras testade jag först med en återremiss där jag fick stöd av medborgarpartiets Thomas Larsson men 2 räcker inte långt när 9 ville ha ett avgörande på sammanträdet. Då blev det i nästa steg att välja mellan att föreslå fullmäktige att införa verksamhetsområden mot att inte införa. I den omröstningen blev det 7-4 för att det skall införas. Sedan anmälde jag att jag skulle inkomma med en skriftlig reservation . Den som vill läsa reservationen kan klicka fram den här eller klicka sig vidare till Stefan Kärvlings blogg.

Och för att återknyta till bilden. Jag är taggad. Igår fick jag fram en mycket bra artikel om en mycket aktuell dom från mark- och miljööverdomstolen.  Denna innehöll mycket användbara fakta, som om jag hade känt till dem för en vecka sedan, hade kunnat resultera i ”walk over” i torsdags.

MÖD upphäver länsstyrelsens föreläggande om att ordna allmänna vattentjänster – för lite underlag

Update – tyvärr har artikeln numera hamnat en betalvägg men själva domen kan du komma åt

MÖD M 5354-20

Bring it on!

Rötrötans rättegångs rutt

Några läsare har valt att prenumerera på mina bloggsidor. Dessa personer har säkert stort tålamod då jag nuförtiden inte skriver många inlägg på ett år. Ett antal prenumeranter tillkom då jag valde att bevaka den rättsliga processandet av den västsvenska rotrötan. Dessa har kanske intresse av uppgifterna som jag lägger upp idag. Uppgifter som jag hittills inte har sett i någon media.

Den 15 september 2021 hade det hållits en muntlig förberedelse i mål B 2019-17. Protokollet ger oss lite bakgrund och sedan en plan för rättegången.

Utifrån åklagarens påstående om en övergripande brottsplan i målet bestämdes att åklagaren ska hålla en inledande generell sakframställan dag 1 och att samtliga försvarare på motsvarande sätt ska hålla sakframställan dag 2. Samtliga parter ska därför kallas till dag 1 och 2 i målet.

Flera av de offentliga försvararna uttryckte att de önskade höra samma vittnen, de tidigare anställda i Thorssons Bygg, i de delar som berör deras respektive huvudmän och att det kan vara lämpligt att istället höra dessa i ett sammanhang. Det bestämdes att avsätta två dagar i samband med att åtalspunkten 4 i stämningsansökan 1 avhandlas för förhör med dessa 10 vittnen. (Denna åtalspunkt rör sig om misstänkt grovt bedrägeri som omfattar Magnus Röing och Leif Bengtsson med den alternativa rubriceringen medhjälp till grovt bedrägeri som i så fall omfattar enbart Leif Bengtsson) Samtliga tilltalade och försvarare kallas till dessa dagar. Åklagaren reserverade sig för att det kan uppstå ett behov av att kalla vissa av dessa vittnen på nytt i någon del då samtliga tilltalade inte är hörda vid denna tidpunkt.

Åklagaren uppgav att han önskade att ekorevisor Ulrika Leonardsson fick närvara under sakframställan och förhör och att förhörsledare från polisen biträder under delar av förhandlingen. Till detta fanns det inga invändningar.

Följande plan bestämdes för huvudförhandlingen. Samtliga dagar avser heldagar med förhandlingstid 09.00-16.00.

Gemensam inledande sakframställan

Datum: 25 januari och 26 januari 2022.

Kallade blir Stefan Eriksson och offentlig försvarare Staffan Edh, Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg, Mikael Lundgren och offentlig försvarare Leif Björklund, Jerker Hall och offentlig försvarare Thomas Håkansson, Annchen Kull samt offentlig försvarare Lars Halldin, Anders Gustafsson och offentlig försvarare Björn Breitfeld samt Leif Bengtsson och offentlig försvarare Erik Pousard.

Stämningsansökan 1, åtalspunkter 1–3 som rör sig om misstänkt grovt skattbrott , grovt bokföringsbrott och medhjälp till dessa. Åtalspunkter 6–8 som rör sig om näringsförbud och företagsbot.

Datum: 27 januari, 1 februari, 2 februari, 8 februari, 9 februari och 10 februari 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg, Stefan Eriksson och offentlig försvarare Staffan Edh samt Leif Bengtsson och offentlig försvarare Erik Pousard. Reservdag: 3 februari 2022.

Stämningsansökan 1, åtalspunkt 4 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 22 februari, 23 februari, 1 mars, 2 mars, 3 mars, 8 mars, 9 mars, 10 mars, 15 mars, 16 mars, 17 mars, 22 mars, 23 mars, 29 mars och 30 mars 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Leif Bengtsson och offentlig försvarare Erik Pousard.

Den 16 mars och den 17 mars 2022 ska vittnesförhör hållas med tio anställda hantverkare.

Kallade blir Stefan Eriksson och offentlig försvarare Staffan Edh, Mikael Lundgren och offentlig försvarare Leif Björklund, Jerker Hall och offentlig försvarare Thomas Håkansson, Annchen Kull och offentlig försvarare Lars Halldin samt Anders Gustafsson och offentlig försvarare Björn Breitfeld.

Hantverkare som ska kallas som vittnen den 16 och 17 mars 2022 är Anders Lavén, Björn Söderblom, Eino Tissari, Ulrik Johansson, Morgan Johanson, Peter Albinsson, Daniel Larsson, Johan Wennberg, Henrik Holmberg och Germund Andersson. Reservdagar: 24 februari, 11 mars och 24 mars 2022.

Stämningsansökan 1, åtalspunkt 5 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 31 mars, 5 april, 6 april, 7 april, 12 april och 13 april 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg. Reservdag: 8 april 2022.

Stämningsansökan 2 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 19 april, 20 april, 21 april, 26 april, 27 april, 3 maj, 4 maj, 5 maj och 10 maj 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Anders Gustafsson och offentlig försvarare Björn Breitfeld. Reservdag: 28 april 2022.

Stämningsansökan 3 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri.

Datum: 11 maj, 12 maj, 17 maj och 18 maj 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Mikael Lundgren och offentlig försvarare Leif Björklund. Reservdag 20 maj 2022

Stämningsansökan 4 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 19 maj, 24 maj, 25 maj, 31 maj 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Jerker Hall och offentlig försvarare Thomas Håkansson. Reservdag: 20 maj 2022

Stämningsansökan 5 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 7 juni och 8 juni 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Annchen Kull och offentlig försvarare Lars Halldin. Reservdag: 9 juni 2022.

ROT rotandet fortsätter

I veckan som gick hade media några inslag om rothärvan. Bland annat rapporterade P4 väst om att de hade varit och hämtat ut förundersökningsprotokollet (FUP:en) på ett USB minne hos tingsrätten i Vänersborg. Radions reporter också nämnde att åklagaren hade en önskan om inte tingsrätten kunde avsätta 45 dagar till målet. Det återstår att se hur tingsrätten hanterar önskan. Hursomhelst hörde jag radions inslag lite efter 08.00 i onsdags när jag var på väg till ett kommunstyrelsesammanträde i Vänersborg. Någon gång under mötet kom jag fram till att efteråt skulle jag promenera bort till tingsrätten och se om inte jag kunde få tag i en USB sticka med FUP:en på. Under mötet fick jag också anledning att tänka på rothärvan när ordförande under sin information nämnde att han hade varit på företagsbesök till Hemköp Torpa.

Kommunstyrelsen var klar kring 13.20 och jag tog min promenad till tingsrätten. Pratade med dem i receptionen och fick veta att USB:n skulle göra mig 300 kr fattigare (och nej jag frågade aldrig om jag kunde göra ROT avdrag för det). Jag väntade snällt den tiden det tog för filerna att bli överförda och betalade de 300 kr. När vissa köper travhästar för miljoner köper jag en FUP USB sticka för 300 kronor.

Nu har jag tillbringat några timmar med att läsa delar av det som finns i förundersökningen och jag får nog säga att åklagaren och sitt team har gjort ett hästjobb (travhästjobb?) med sin utredning. Jag är inte på långa vägar klar med att analysera innehållet men jag tror mig förstå hur bedrägeriupplägget har varit. Det jag hade funderat en del över hittills är hur det kommer sig att vissa av ROTnamnen, som finns i FUP:en, inte förekom i åklagarens stämningsansökan som han lämnade in till tingsrätten. T.ex ett par namn som jag har tidigare nämnt är Urban och Barbro Dahl. Deras namn finns i FUP:en men inte bland de 106 rotkunder listade i stämningsansökan. Leif Bengtssons namn finns inte heller bland de 106 rotkunder medan det i FUP:en står att han gjort ROT avdrag. Och det finns fler.

Det finns ett par förklaringar som jag vet förklarar en del av detta. Personer avlider och personer kan byta efternamn, oftast genom giftermål och skilsmässor. Leif Bengtsson och Urban Dahl då? Här tror jag förklaringen till varför de inte har betraktats som ROTkunder i stämningsansökan är på grund av att de har faktiskt haft stora ROTavdrags giltiga arbeten genomförda på sina fastigheter. Omfattningen av arbeten har motiverat maximalt ROTavdrag och de har inte kunnat betraktas som ROTkunder på grund av detta. Den typiska ROTkund, som annars är nämnd i stämningsansökan, har enligt åklagaren inte haft arbeten gjorda på sina fastigheter till den grad som Thorssons Bygg har sedan sökt ROTersättning för. Vart Statens utbetalda ROTersättningar till Thorssons Bygg sedan tog vägen och hur ROTkundernas skattereduktioner hanterades får jag ta i kommande bloggar. Jag nämner dock redan här att den idrottsliga koppling som radion lyfte fram i onsdags stämmer och att det finns spår i FUP:en som pekar åt IFK och FCT.

Slutligen idag citerar jag från FUP:en text från en talande e-post från Leif Bengtsson till Magnus Röing som ni kan kanske hjälpa till att förklara

”Hej kompis

Kan vi fortsätta att bygga på blåskontot?”

Rotrötans 106 ”Rotkunder”

Åklagaren har i sin stämningsansökan beskrivit upplägget med de misstänkta rotbedrägerierna och rotkundernas roller i det hela.

”Rotkundens” medverkan har främst bestått i att främja rotbedrägeriet genom råd och dåd. Dåden har bestått i att låta Magnus Röing lämna personuppgifter och fastighetsbeteckning/bostadsrättsbeteckning för egen och andras del vid begäran till Staten trots att ”rotkunden” inte betalat fakturan (utförarens faktura) jämte passivt motta underrättelse att skatteverket beviljat och utbetalat ersättning för rotarbete avseende
rotkundens villa/bostadsrätt trots att detta arbete inte utförts alternativt bara
utförts till mindre omfattning och ej speglat vad man begärt ersättning för.
”Rotkundens” medverkan har ävenledes bestått i råd att psykiskt främja
brottsplanen genom sin medverkan, som varit en förutsättning för att brottet
skall kunna genomföras.

I nästa led påstås det av åklagaren att Magnus Röing medelst vilseledande förmått Staten att efter ansökan bevilja rotersättning för bland andra nedan ”rotkunder” trots att inget arbete utförts alternativt bara utförts till en väsentligt mindre del och inte speglat vad
fakturan beskrivet jämte att ”rotkunden” inte betalat fakturan och således
genom osanna förutsättningar erhållit ersättning från Staten. Pengarna
som utbetalats till Thorssons Bygg har sedan kommit dels till Magnus Röing och projektkunderna tillhanda samt till viss del ”rotkunder”.

18 ”Rotkunder” kopplat till Magnus Röing

 1. Benny Larsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 2. Anna Eborn
  utbetalning från staten med 35 000 kr 2014
 3. Linda Larsson
  utbetalning från staten med 38 088 kr 2012
 4. Britt-Marie Larsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 5. Håkan Hammar
  utbetalning från staten med 31 895 kr 2012
  utbetalning från staten med 17 774 kr 2013
 6. Lars-Erik Johansson
  utbetalning från staten med 43 000 kr 2013
 7. Bengt Land
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 8. Jonas Lindberg
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 9. Ronny Salte
  utbetalning från staten med 34 250 kr 2011
  utbetalning från staten med 49 024 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 10. Christina Salte
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 46 603 kr 2012
  utbetalning från staten med 48 466 kr 2013
 11. Jessica Larsson
  utbetalning från staten med 48 048 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 12. Magnus Andersson
  utbetalning från staten med 852 kr 2012
  utbetalning från staten med 36 248 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 13. Mikael Dahlbom
  utbetalning från staten med 30 000 kr 2014
 14. Tomas Alhäll
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2015
 15. Anette Åberg
  utbetalning från staten med 18 339 kr 2011
 16. Thomas Åberg
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
 17. Lars-Evert Larsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 18. Jonas Torrestad
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012

38 ”Rotkunder” kopplat till ”projektkund” Leif Bengtsson

 1. Sara Olovsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 2. Niclas Olovsson
  utbetalning från staten med 38 681 kr 2011
  utbetalning från staten med 40 769 kr 2012
 3. Josefin Blixö
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 4. Andreas Blixö
  utbetalning från staten med 30 092 kr 2011
 5. Sandra Eklund
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 35 307 kr 2012
 6. Stefan Lind
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
 7. Marcus Wänerskog
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 8. Sara Wänerskog
  utbetalning från staten med 45 609 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 9. Mikael Bladh
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 10. Bill Larsson
  utbetalning från staten med 49 196 kr 2012
 11. Nancy Back
  utbetalning från staten med 36 224 kr 2013
  utbetalning från staten med 45 798 kr 2014
 12. Tomas Back
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 41 688 kr 2014
 13. Mats Frölin
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 14. Anette Drottz
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 15. Per-Ove Johansson
  utbetalning från staten med 49 731 kr 2012
 16. Oskar Nilsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 17. Thorbjörn Röös
  utbetalning från staten med 32 854 kr 2014
 18. Daniel Pettersson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 19. Niklas Pettersson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 20. Jonas Pettersson
  utbetalning från staten med 41 793 kr 2011
  utbetalning från staten med 49 646 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 49 787 kr 2014
 21. Eva Gustavsson
  utbetalning från staten med 29 841 kr 2011
 22. Dick Olsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 23. Merja Olsson
  utbetalning från staten med 31 828 kr 2011
  utbetalning från staten med 39 565 kr 2012
  utbetalning från staten med 30 000 kr 2013
 24. Pernilla Alm
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2015
 25. Patric Fäldt
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2015
 26. Andreas Lill-Broända
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2015
 27. Kerstin Lill-Broända
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
 28. Jörgen Johansson
  utbetalning från staten med 48 205 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2015
 29. Ann-Sofie Danielsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
 30. Magnus Johansson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
 31. Rebecka Johansson
  utbetalning från staten med 46 878 kr 2011
 32. Bengt Frisell
  utbetalning från staten med 48 820 kr 2012
 33. Birgitta Bengtsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 34. Tor Grötte
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 35. Bert-Åke Bengtsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 36. Maria Jensen
  utbetalning från staten med 37 844 kr 2011
  utbetalning från staten med 30 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 30 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 30 683 kr 2014
 37. Marie Hansson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 38. Tomas Hansson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014

9 ”Rotkunder” kopplat till ”projektkund” Jerker Hall

 1. Jerker Hall
  utbetalning från staten med 49 192 kr 2013
  utbetalning från staten med 49 685 kr 2014
 2. Malin Knutsson
  utbetalning från staten med 34 036 kr 2014
  utbetalning från staten med 38 554 kr 2014
 3. Marie Borgmalm
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 4. Jörgen Hall
  utbetalning från staten med 34 690 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 5. Martin Pedersen
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 6. Mikael Olsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 7. Malin Qvist
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 8. Lars Jansson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 9. Elisabeth Gustafsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014

7 ”Rotkunder” kopplat till ”projektkund” Mikael Lundgren

 1. Mikael Lundgren
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 2. Mona Sundell
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 3. Michael Backman
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 4. Svante Björklund
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 5. Bojan Andersson
  utbetalning från staten med 27 000 kr 2012
 6. Tony Jonsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 7. Jenny Längström
  utbetalning från staten med 49 000 kr 2013

7 ”Rotkunder” kopplat till ”projektkund” Annchen Kull

 1. Annchen Kull
  utbetalning från staten med 17 837 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 44 689 kr 2013
 2. Tomas Kull
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 3. Eva Kull
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 4. Michael Carlsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 5. Annelie Carlsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2012
 6. Ulf Hansson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2011
 7. Katharina Styrenius Hansson
  utbetalning från staten med 38 072 kr 2011

27 ”Rotkunder” kopplat till ”projektkund” Anders Gustafsson

 1. Anders Gustafsson
  utbetalning från staten med 39 957 kr 2011
  utbetalning från staten med 47 700 kr 2012
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 49 144 kr 2014
 2. Nina Gustafsson
  utbetalning från staten med 26 715 kr 2011
  utbetalning från staten med 25 777 kr 2012
  utbetalning från staten med 30 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 30 375 kr 2014
 3. Henrik Ivansson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 4. Marie Ivansson
  utbetalning från staten med 36 894 kr 2013
 5. Christina Nilsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 6. Michael Nilsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 7. Fredrik Oskarsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 8. Hans Lindblom
  utbetalning från staten med 40 000 kr 2014
 9. Maria Blom
  utbetalning från staten med 43 601 kr 2014
 10. Lars Börjesson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 42 500 kr 2014
 11. Frida Forsberg
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 12. Kai Hannonen
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 13. Berne Johansson
  utbetalning från staten med 45 000 kr 2014
 14. Daniel Sand
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 15. Niklas Gustafsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 16. Patrik Karlsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 17. Thomas Oskarsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 18. Cecilia Oskarsson
  utbetalning från staten med 25 000 kr 2014
 19. Thomas Gustafsson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 20. Ronny Bryngelsson
  utbetalning från staten med 48 000 kr 2014
 21. Sabina Johansson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 22. Mattias Haglund
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2014
 23. Madeleine Haglund
  utbetalning från staten med 32 499 kr 2013
  utbetalning från staten med 29 884 kr 2014
 24. Kenneth Andersson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 25. Susanne Andersson
  utbetalning från staten med 50 000 kr 2013
 26. Robert Nilsson
  utbetalning från staten med 45 455 kr 2014
 27. Sofia Nilsson
  utbetalning från staten med 45 867 kr 2014