Aulan

aulan

Turerna kring Huvudnässkolan och aulan hann bli många innan det beslutades i 2007 att skolan skulle läggas ned. Här kan ni höra vad dåvarande kommunstyrelseordförande hade att säga i Radio Västs inslag . Bara två år tidigare hade det slagits fast att skolan skulle renoveras. Samma kommunstyrelseordförande i Radio Västs inslag 2005 . Låter som en person som man kan lita på och låta beställa arenor (eller kanske inte).  Nu är vederbörande i vilket fall vår kommuns fullmäktigeordförande.

Under åren som har gått sedan 2007 har två av skolbyggnaderna som stod på kvarteret Läroverket hunnit rivas. Bara Aulan och C-huset på andra sidan Drottninggatan finns kvar av den förra skolan – en skola vars byggnader som för övrigt Västärvet hade förespråkat en byggnadsminnesförklaring av. Om Aulan finns det fortfarande en hel del tyckanden. Ett nuvarande kommunalråd roar sig med att påstå att det inte längre kan heta ”aula” när det inte finns en skola och ett annat myntade uttrycket ”Riv skiten”. Suck!

I torsdags fick jag vara med på en dragning i fastighetsutskottet av hur aulan och kvarteret Läroverket kan bli i framtiden. Detta utifrån ett uppdrag som en tjänstemannagrupp har haft. Det fanns fyra spår. Allt från att riva aulan till att renovera, bygga intill och flytta bibliotek och musikskolan till kvarteret. Det fanns ritningar över hur det kunde se ut men dessa är arbetsmaterial än så länge. Några av skisserna fick mig att undra till mig själv om det fanns tankar att kontakta Stig Anders Larsson nu när hans parhäst har fått komma in från kylan.

Själv vill jag att aulan renoveras och att det vinnande förslaget i Kulturaxel tävlingen fullföljs. Detta sade jag på mötet. Jag skickade också med ett budskap – det är nog bra om de tänker gå vidare med tanken att flytta musikskolan att de stämmer av med hur politiken ser på att ha en skola på kvarteret Läroverket idag, särskilt då det fanns rätt många politiker 2007 som menade att ha en skola på kvarteret Läroverket var helt fel och vad jag vet finns det en del av dessa kvar i fullmäktige idag. Själv tyckte jag och fortfarande tycker att kvarteret LÄROVERKET för tankarna liksom till en skola på något vis, men vad vet jag som är uppvuxet i ett annat land.