Following the money – where next?

Fyra loger inne i Arena Vänersborg som invigdes 24 september 2009. IFK Vänersborg, vems ordförande var Stig Bertilsson 2006-2014. Hemköp Torpa, vems ägare var Leif Bengtsson fram till 2013. Thorssons Bygg AB, vems ägare är Magnus Röing. I dagens blogg skall loge skyltarna i Arena Vänersborg knytas ihop inte bara med hjälp av bilden.

Den gemensamma kopplingen till bandyn är den enkla. Alla tre parter gillar bandyn. Två parter gillar bandyn till den grad att de sponsrar den tredje. Hyra loger, köpa reklamplatser. Inget konstigt med det. Inte heller något konstigt med att som storsponsor vilja storsatsa på sitt lag. Här en länk till en artikel i bandypuls (15 juni 2016) om Leif Bengtssons bandyintresse.

Han är mångmiljonären bakom Vänersborgs jättesatsning: ”Jag ska se till att klubben lever vidare”

Det har också funnits andra sätt att sponsra sitt bandylag. Som t.ex. att anställa bandyspelare som hantverkare såsom Thorssons Bygg har gjort genom åren. Inget konstigt i det med tanke på Röing brödernas förflutna som bandyspelare. Här en länk till en TTELA artikel (9 juni 2010) om högtryck inom byggbranschen – på bild finns tre dåvarande bandyspelare som arbetar för högtryck för Thorssons Bygg.

Högt tryck efter hantverkare

Än så länge inget konstigt och fortfarande inget konstigt om arbeten, inkomster och sponsorpengar har sitt ursprung i rotavdrags berättigade byggprojekt. TTELA (26 mars 2015) där Magnus Röing uttalar sig i en annan artikel

Sänkt rot oroar byggbranschen

Vad säger vi då om vi börjar röra oss med arbeten, inkomster och sponsorpengar som kan tänkas ha ett ursprung i misstänkt rotröta brottslighet? Jag tror att här börjar vi komma in i området som kallas för etisk dilemma. Vad skall vi tycka om personer som skaffar sig fördelar och framgång med hjälp av misstänkta brottsliga metoder?

Åter till bilden av logerna inifrån Arena Vänersborg. Kan pengar från rot härvan ha hittat sin väg in i IFK Vänersborg? Kanske kan en sida från rot härvans förundersökningsprotokoll hjälpa oss att svara på denna fråga. Sidan som jag har skannat in finns i aktbilaga 283 och är från ett beslagtaget anteckningsblock.

Varför Leif Bengtsson?

Det finns för mig två sätt att ställa frågan – varför Leif Bengtsson? Det första sättet skulle vara om jag ställde frågan till Leif Bengtsson i syfte att försöka få svar till varför en tillsynes resursstark person har gjort saker (om man skall tro åklagaren) som har lett till att han nu står åtalad för misstänkt grovt bedrägeri alternativt medhjälp till grovt bedrägeri.

Andra sättet som frågan kan ställas är om frågan skulle ställas till mig – Sophia Djiobaridis visar 3 minuter 3 sekunder in på detta Västnytt inslag från hösten 2009 om Toppaffären hur det sättet att ställa frågan kan låta. Där gällde frågan varför Anders Hammar? och dåvarande kommunalråd Ljunggren svarade med besvär.

Så James varför Leif Bengtsson? Jo tack på grund av samma Toppaffär som Anders Hammar figurerade i. En mycket märklig affär kantad av konstigheter och hemlighållande av dokument. Fyra Västnytt inslag om den märkliga affär finns. Del 1, Del 2, Del 3, och Del 4 som kom ett år senare. När dessa inslag gjordes kände varken jag eller Västnytt till att det hade funnits en fullmakt som utfärdades i januari 2008. En fullmakt som Fastighets AB Vänersborgs (FABV) vd Leif Selin undertecknade och gav Leif Bengtsson, Inge Bäckström och Anders Hammar rätten att föra FABVs talan.

FABVs Fullmakt

Bakgrunden till hur den fullmakten blev offentlig skrev jag om i september 2011 när jag först fick kännedom om den. Man kan säga att offentliggörandet av fullmakten förstärkte mitt intresse för att följa Leif Bengtssons affärer.

I flera år har jag haft en pärm döpt till ”Topp” sittande på bokhyllan intill datorn. Då och då har den plockats fram. Till exempel när EU Kommissionen granskade Toppaffären och kom fram till i februari 2012 att Anders Hammars företag Hammar Nordic Plugg skulle betala tillbaka 14,5 miljoner kronor plus ränta till Vänersborgs skattebetalarna. ”Topp”pärmen plockades fram på nytt i oktober i år i anslutning till att jag upptäckte att Fastighets AB Vänersborg dök upp i rotrötans förundersökningsprotokoll. Kopplingen FABV fullmakt och Leif Bengtsson räckte för att börja återbekanta mig med gamla Topp handlingar. Att minnas Topps konkurs, grönsaks bluffakturan på 8,5 miljoner kronor undertecknat av Anders Hammar och Topps vd Daniel Pettersson… då plötsligt föll en ny ”Topp”pusselbit på plats – Daniel Pettersson, vd för Topp när de gjorde konkurs, råkade figurera i rothärvan med 4 gånger 50000 kronor. Snabb koll på internet visade att Daniel hade hunnit bli chef för Picadeli Sweden. Picadeli? Leif Bengtsson och Tony Hamnered hade salladsbaren som bytte namn till Picadeli som sedan blev köpt av ett riskkapitalbolag. TTELA artikel från 23 mars 2016 Sallad för miljarder

I love it when the puzzle pieces come together

Hats off to the prosecutor

Åklagaren har haft att göra med att utreda den västsvenska rothärvan med tanke på att det har rört sig om inte mindre än 106 rotkunder som har varit inblandade. Jag skriver ”inte mindre” då det finns fler inblandade personer än de 106 som blev nämnda som rotkunder i åklagarens stämningsansökan.

Under förundersökningens gång har det figurerat synpunkter från olika håll över tiden som utredningen har tagit. Några enstaka juridiska ombud har uttalat sig i media över tidsaspekten å sina klienters vägnar. I förundersökningen finns också två inlämnade brev från två av de åtalade. Dessa två inlagor har TTELA uppmärksammat i en artikel 4 november 2020 –

Rothärveåtalades upprörda brev till Skattebrottsenheten

I de två brev framförs kritik över åklagarens sätt att bedriva sin utredning

Från Magnus Röings inlämnade skrivelse daterad 16 september 2019 – Jag tycker faktiskt att Skatteverkets agerande, innefattande ert, är så fruktansvärt dåligt och långsamt så jag har bestämt mig för att inte medverka i förhöret, jag tänker säga “ingen kommentar” på varje fråga ni väljer att ställa från och med nu, för det sa ni ju sista att jag har rätt att göra om jag väljer det.

Från Leif Bengtssons inlämnade skrivelse 26 juni 2019 – Jag undrar om det i Sverige idag är tillåtet att i fem års tid från myndighetens sida måla upp mig i media som den stora hjärnan bakom rothärvan? Ni har haft återkommande uttalanden, som naturligtvis åsamkat mig en otroligt stor skada både i affärslivet och i mitt privata liv, göra detta utan att överhuvudtaget varit i kontakt med mig. Får ni göra så?

Myndigheten har med hjälp av media lyckats med att få mig dömd i folkmun bland allmänheten, i affärslivet och i mitt privata liv. Detta har ni lyckats med innan jag ens är förhörd eller misstänkt. Är detta lagligt? Jag undrar om ni verkligen kan sova gott med ett rent samvete och vart finns myndighetens moral? ….. Min fråga till er är, hur kan ni låta dessa privatpersoner leva med dessa ärenden i över ett år? Att inte avsluta ärenden innan preskriptionstiden är ute gör att de aldrig får upprättelse utan får leva med det livet ut. Vad lagen säger vet jag inte? Dock ställer jag mig frågande gällande er moral i detta. Jag skulle vilja ha svar på om det är ens är lagligt att misstänka en rad människor utan att ens ha en tanke att väcka åtal?

Detta med vad som är moralisk rätt och fel är inte alltid lätt. Moral kan grunda sig i mycket subjektiva uppfattningar. Min uppfattning om begreppet skattemoral till exempel kan tänkas skilja sig en del från hur de åtalade resonerar kring begreppet. Huruvida åklagarens sätt att sköta sin utredning har varit moraliskt riktigt är säkert en subjektiv sak. Lagar och regler är rakare och mer objektiva. Huruvida åklagarens sätt att bedriva sin förundersökning har följt regelboken är därför någonting som kan granskas. Kanske har en granskning redan initierats, jag tror dock att en granskning inte leder till någon kritik av åklagaren.

Snarare tror jag att åklagaren ha gjort ett smart drag genom att låta bedrägerierna av normal grad bli preskriberade. Hade rotkunderna blivit åtalade innan preskriptionstid hade löpt ut hade varje åtalad fått ha var sitt juridiskt ombud. Rent logistisk och ekonomisk med över 100 rotkunder hade det varit en besvärlig nöt att knäcka. Som åtalad behöver man inte heller hålla sig till sanningen när man berättar vad man har varit med om.

Nu när bedrägerierna av normal grad är preskriberade blir rotkunderna istället kallade av åklagaren som vittnen. Ett vittne har inte ett juridiskt ombud och som vittne avlägger man vittnesed. Vittneseden är vad ett vittne måste avlägga inför domstol och den som ger falsk uppgift under ed kan dömas för mened. Straffskalan för mened ligger på fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Berättar varje rotkund sanningen har varje rotkund alla möjligheter att få den upprättelsen som Leif Bengtsson menade i sin skrivelse att de behövde få.

So hats off to the prosecutor

Att tänka utanför rot-lådan

Något som framkommer från ROT Fup:en är att många av de inblandade tror att de har använt sig av helt lagliga metoder för att komma åt alla ROT bidragen. Åklagaren och sitt lag har en annan uppfattning och har därför valt att väcka åtal.

Min uppfattning om det hela är att här har det verkligen tänkts utanför rot-lådan och att genomförandet av tankarna har sedan skett på en industriell skala.

En sak som slagit mig från mängden av förhören är hur många av rotkunderna vill mena att de har haft stora summor kontanter hemma med vilka de har sedan betalat sina stora byggfakturor. Förklaringar till vart dessa stora summor kontanter har kommit från har varit varierande och underhållande att läsa. För några av rotkunderna uppstår det dock ett problem när en av de misstänka berättar i förhör att det är hans pengar som har betalat byggfakturorna, att det är hans pengar som har betalat juridisk hjälp (you know who!) och att det är hans pengar som har betalat återkrävda rot avdragen och de påförda skattetilläggen.

Jag är också en person som gillar att tänka utanför lådan. Ta denna förundersökningen till exempel. Vissa tänker i termer av vart hittar jag min nästa rotkund, hur formulerar jag min nästa bluffaktura och hur skall jag få mina märkliga banktransaktioner att se riktiga ut. Själv tar jag en epost adress, ett telefonnummer eller ett smeknamn och kör det genom google ibland ihop med nåt relevant ord . Varför inte en ”Leffe” och ”rotavdrag”?

”Admin-avgift på 10 % vid badrumsrenovering – tillåtet?”

Jag har inte den blekaste aning vem signatur SteffeLeffe123 är och vart de bor men själva frågan och signaturkombon passar bra ihop på något konstigt vis. Kanske råkade signaturen ut för den ökända Stefan (inte Löfven) momsen. Tidsmässigt passar SteffeLeffe123s fråga från augusti 2016 bra ihop med de tviste- och förlikningsprocesser mellan vissa stora ROT-kunder och Thorssons Bygg i Lilla Edet AB. Processer som användes för att förhala påförandet av 3,4 mkr i skatter och skattetillägg på bolaget.

TTELA 24-09-20 Ingen nåd för byggbolaget i rot-härvan