Aulan

aulan

Turerna kring Huvudnässkolan och aulan hann bli många innan det beslutades i 2007 att skolan skulle läggas ned. Här kan ni höra vad dåvarande kommunstyrelseordförande hade att säga i Radio Västs inslag . Bara två år tidigare hade det slagits fast att skolan skulle renoveras. Samma kommunstyrelseordförande i Radio Västs inslag 2005 . Låter som en person som man kan lita på och låta beställa arenor (eller kanske inte).  Nu är vederbörande i vilket fall vår kommuns fullmäktigeordförande.

Under åren som har gått sedan 2007 har två av skolbyggnaderna som stod på kvarteret Läroverket hunnit rivas. Bara Aulan och C-huset på andra sidan Drottninggatan finns kvar av den förra skolan – en skola vars byggnader som för övrigt Västärvet hade förespråkat en byggnadsminnesförklaring av. Om Aulan finns det fortfarande en hel del tyckanden. Ett nuvarande kommunalråd roar sig med att påstå att det inte längre kan heta ”aula” när det inte finns en skola och ett annat myntade uttrycket ”Riv skiten”. Suck!

I torsdags fick jag vara med på en dragning i fastighetsutskottet av hur aulan och kvarteret Läroverket kan bli i framtiden. Detta utifrån ett uppdrag som en tjänstemannagrupp har haft. Det fanns fyra spår. Allt från att riva aulan till att renovera, bygga intill och flytta bibliotek och musikskolan till kvarteret. Det fanns ritningar över hur det kunde se ut men dessa är arbetsmaterial än så länge. Några av skisserna fick mig att undra till mig själv om det fanns tankar att kontakta Stig Anders Larsson nu när hans parhäst har fått komma in från kylan.

Själv vill jag att aulan renoveras och att det vinnande förslaget i Kulturaxel tävlingen fullföljs. Detta sade jag på mötet. Jag skickade också med ett budskap – det är nog bra om de tänker gå vidare med tanken att flytta musikskolan att de stämmer av med hur politiken ser på att ha en skola på kvarteret Läroverket idag, särskilt då det fanns rätt många politiker 2007 som menade att ha en skola på kvarteret Läroverket var helt fel och vad jag vet finns det en del av dessa kvar i fullmäktige idag. Själv tyckte jag och fortfarande tycker att kvarteret LÄROVERKET för tankarna liksom till en skola på något vis, men vad vet jag som är uppvuxet i ett annat land.

 

Annonser

Villa Björkås – värt att byggnadsminnesförklara?

Björkås

I torsdags (2014-11-20) fanns Villa Björkås på dagordningen i samhällsbyggnadsnämnden. Vi skulle uttala oss till Länsstyrelsen om hur vi såg på en eventuell byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås med tillhörande park (Fastighetsbeteckning Björkås 1:29). För mig blev det nu tredje gången som jag fick möjligheten att yttra mig i ärendet då det hade hunnit passera både fastighetsutskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag valde att hålla samma linje som jag hade haft i utskotten. Jag yrkade att vi skulle ställa oss bakom en byggnadsminnesförklaring av fastigheten Villa Björkås i motsats till det liggande förslag till beslut som var att inte ställa sig bakom. En och annan kanske tänker tanken att nu var ”nej” sägande vänsterpartiet i farten igen men då skall ni tänka ett varv till.

Föredragande tjänstemannen ville sätta ett eventuellt byggnadsminnesförklaring i ett sammanhang av nuvarande byggnadsminnesförklarade byggnader i vår kommun. Något som berördes var stenhuset vid Onsjö golfbana som ett exempel på ett skal som ingen fick gå in i. Byggnadsminnesförklaringar ansågs som försvårande för att kunna bedriva verksamhet. Allt verkade besvärande och vice ordförande Benny Augustsson (S) instämde in i dessa negativa toner. Det fanns även en fundering hos tjänstemannen om inte egentligen Residenset borde vara byggnadsminnesförklarat. Den funderingen föranledde mig till att börja googla på ”Residenset byggnadsminne”

Med all denna negativism föll det förstås på yours truly att försöka se något positivt i det hela, precis som Västarvet hade gjort i sitt dokument där de ville att man skulle se huset i sammanhangen av parken och kulturhistoria. Jag talade också i dessa termer och hur det är helheten som är viktig. Då fick jag sedan höra vice ordförande i ett inlägg tala om för nämnden att det är bara huset som vi skall uttala oss om och med det kände jag hur mitt blodtryck började stiga. Innan jag kom till tals igen hade Anders Wiklund (MP) hunnit lägga sitt förslag till beslut som visade sig vara en mer utvecklad dock krångligare formulerat version av att vilja byggnadsminnesförklara Villa Björkås. Att enkelt yrka bifall till mitt förslag verkade inte ha varit aktuellt så det var väl tur att jag (som besvärlig vänsterpartist) kunde enkelt yrka bifall till Anders förslag när jag fick ordet. Jag passade samtidigt på (som besvärlig vänsterpartist) att informera vice ordförande att vi som nämnd hade att uttala oss om Villa Björkås med tillhörande park – då det stod ordagrant så i Länsstyrelsens remiss. Och jag (som besvärlig vänsterpartist) kunde inte heller låta bli att informera föredragande tjänstemannen att Residenset är ett statligt byggnadsminne (tacka paddan och google för det) och att min uppfattning är att det finns en hel del verksamhet i byggnaden.

Hursomhelst Anders Wiklunds förslag ställdes mot ordförandens förslag att inte byggnadsminnesförklara och ordförande fann att hans förslag vann. Det fattade även jag men jag ville ha till protokollet hur de olika partier tyckte i frågan, därför (som besvärlig vänsterpartist) begärde jag en votering som utföll med siffrorna 8-3. Vi är nämligen två besvärliga vänsterpartister i nämnden även om min partivän Emir inte är fullt lika besvärlig som mig än….

Takrasdomen

Takras = fuskbygge

Då kom det en takrasdom från tingsrätten i Vänersborg som, om den inte överklagas, tvingar Länsförsäkringar att betala nästan 4 miljoner kronor till Vänersborgs kommun.

Välj rätt logga för att läsa domen

   V-logga

Då jag känner en person som jobbade med snöskottningen av arenans tak vid den aktuella vintern 2009/2010 så vet jag vad jag tänker om domen.

Bandy, budgetarbete eller besök av JO?

Skall vi JO anmäla oss själva?

Så mycket att skriva om men inte lika mycket tid till skrivandet gör att man får prioritera bland ämnen.

Jag skulle kunna skriva om bandy VM efter att ha varit bjuden på invigningen i egenskap av att sitta med i Kommunstyrelsens arbetsutskott eller ha varit bjuden på Norge – Kazakstan  i egenskap av att ha varit kund hos ICA Älgen i Vargön (många gratis biljetter var det).

Jag skulle kunna skriva om budgetberedningens påbörjade arbete med budget 2014. Det skrivandet hade nog varit lika negativt som de -19 miljoner som resultatsprognosen pekar på. Lite uppiggande dock om det nya utjämningssystemet klubbas igenom av Riksdagen som skulle ge en välbehövlig intäkt på 10 miljoner för att fylla en del av det ekonomiska hålet.

Men jag väljer att skriva om en nyhet som nämndes i förbigåendet vid gårdagens budgetmöte med de tre största nämnderna. Justitieombudsmännen har bestämt sig för att besöka Vänersborg mellan den 12 – 14 februari och inte är det för att se på Vänersborg – Edsbyn matchen även om kanske en och annan av sällskapet gör ett studiebesök till Arenan som sysselsatt deras ämbete vid fyra tillfällen.

Nej föremålet för deras inspektion är kommunens byggnadsnämnd. Samma byggnadsnämnd som jag skrev om i maj ifjol med rubriksättning Monty Pythons byggnadsnämnd visar fingret åt polis och åklagare

Inspektionen skall granska rutiner kring ärendehantering och skall titta närmare på de 10 äldsta oavslutade bygglovsärendena. Undrar om Arena Vänersborg räknas in bland de 10 äldsta oavslutade bygglovsärendena, kanske min partivän Stefan Kärvling var inne på rätt spår när han skrev – Är arenan ett svartbygge eller inte?

Jag vet en person som blir glad när JO gör sin inspektion och det är min vän Magnus Larsson i Sikhall som gång på gång har åkt på problem, först med två kommunala förköp, sedan med ett segt godkännandet av sin avloppsanläggning och sedan evighetsstrul med bygglov för ett skärmtak och fönsterutformningar. Här kan ni se ett TV4 inslag om Sikhall bråket från 2010 . Tvisten har nu nått mark och miljödomstolen som har gjort studiebesök vid Sikhall för att bilda sin uppfattning om fönsterna. Jag vet också från säker källa att min tidigare partivän och nuvarande länshövding Lars Bäckström har tagit ett intresse i hur likabehandlingsprincipen tillämpas i Sikhall skandalen. Jag vet också från säker källa att när en journalist hos TTELA var klar med en granskande artikel om det kommunala förköpet av Sikhall och en tidigare kommunalråds direkta inblandning i turerna, så lades locket på innan tryckning.

Jag välkomnar JO till vänliga Vänersborg där man får bygga som man vill (i alla fall enligt kommunens helsidesannons i Vänersborgarens bandybilaga)