Following the money again

Bilden är från FUP:en och ger ett exempel på hur åklagaren och sitt lag har fått jobba. Liknande bilder förekommer på många ställen i FUP:en i anknytning till ROTkunder som har förhörts. I några fall har en ROTkund haft hjälp av Ulf Nilsson (remember him? Collaget AB och ombud för Thorssons Bygg) för att sköta bestridande av skatteverkets beslut.

I dagens text vill jag koncentrera på Thorssons dagboksblad och fakturering för ROTprojekten som har genomförts hos vissa ROTkunder och projektkunder. Egentligen tar jag följande text från FUP:en.

Nedlagda kostnader i Thorsson i Lilla Edet AB som inte (eller endast till viss del) har fakturerats kund utan istället täckts av erhållna ROT-utbetalningar


Sammanfattning
Thorssons i Lilla Edet AB (Thorssons) har haft en redovisning över kostnader
för olika projekt och personer som har samlats på ett dagboksblad. Samtidigt har Thorssons
haft en redovisning/dokumentation över vissa erhållna/underlag för ROT-utbetalningar, detta
också samlat på ett dagboksblad.
På handskrivna Post-it lappar har sedan dessa två dagboksblad sammanförts genom att sätta
upp kostnaderna för de olika projekten som skuld på ena sidan och de erhållna ROT-
utbetalningarna som betalningar på andra sidan.
Bakgrund
I januari 2015 gjorde Skatteverket en bevissäkring hos Thorssons. Vid bevissäkringen
återfanns ett stort antal dagboksblad med tillhörande leverantörsfakturor/följesedlar. Av
dagboksbladen framgår bl a kostnader för projekt uppdelat på arbetade timmar respektive
underentreprenörer/material.
Tillgängligt material
Ekobrottsmyndigheten har ifrån Skatteverket inhämtat de kopior som Skatteverket gjort på
det omhändertagna materialet vid bevissäkringen samt kopior på liknande material
som bilagts ett antal personers revisionsakter hos Skatteverket = Skatteverkets lista ”Uppgifter ur Hussystemet 2011-01-01 – 2014-12-09”.
Granskad period 2011 – 2014 Dagboksblad verkliga kostnader
Vid Skatteverkets bevissäkring har man hittat ett stort antal dokument avseende dagboksblad
med underliggande handlingar avseende fakturor/följesedlar och annan dokumentation
rörande olika renoveringar/nedlagd tid/kostnader.
Man har också funnit dagboksblad där de olika renoveringarna har sammanställts och
summerats. Dagboksbladen finns i många exemplar där ytterligare projekt/renoveringar läggs
till efterhand. Det senaste dagboksbladet som återfinns i det inhämtade materialet är daterat
2015-01-13 och uppgår till ett belopp på 48 157 261 kronor inklusive moms.
De fakturor som legat till grund för beloppen i dagboksbladen har återfunnits i Thorssons
bokföring.

Belopp på dagboksbladet vs vad som har fakturerats kunden

ProjektBelopp i dagboksbladBelopp i bokföringen
Hemköp (69)8 666 67010 831 500
Urban Dahl (GBG)2 013 905354 000
Niklas Pettersson (NP)42 009320 000
MP?11 171 
Conny Pettersson (Conny P)1 076 584240 000
Tomas/Nancy Back (TJ VBG)37 950320 000
Anders/Nina Gustavsson615 935528 000
(ATG/THN3)  
Mikael Olsson/Malin Qvist26 310160 000
(Micke-69)  
VBG30235 795 
Bittan20 438 
Leif/Marie Bengtsson (VB 35)19 934 905480 000
Sandra Eklund/Stefan Lind235 765240 000
(Stallgatan)  
Dick/Merja Olsson (Korprallv)95 549468 000
Salladsbaren/VBG 3116 478 
Sara/Niclas Olovsson (Häst)40 640320 000
VGB428 800 
Mikael Lundgren (THN 6)424 410240 000
THN 18340 539 
Magnus Andersson/Jessica183 756480 000
Larsson (V-näs)  
Mats Frölin/Anette Drottz3 616 871560 000
(THN 10)  
Daniel Pettersson (DP)361 329320 000
 38 525 80915 861 500
En kommentar från mig till namnen Petterssons i listan. Conny Pettersson är avliden och ärvdes av sönerna Niklas och Daniel. Marie Bengtsson var också en Pettersson innan hon blev en Bengtsson. Daniel Pettersson var vd för Topp i Brålanda AB vid deras konkurs.

Dagboksblad ROT-utbetalningar

I materialet har också funnits dagboksblad med sammanställning över erhållna/underlag för ROT-utbetalningar. Dessa utbetalningar berör till övervägande del de ROT-utbetalningar som är aktuella i vår utredning. Summan utav ROT-utbetalningar/underlag för ROT-utbetalningar uppgår till 6 326 000 kronor.

Det gjordes en härledning av kunder, som står benämnda med initialer på dagboksbladet, och dessa kopplades samman med de upprättade bilderna över betalningsströmmar.

I en summering på en Post-it lapp på dagboksbladet framgår ett belopp på 15 576 000 kronor som består av en summering av 6 326 000 kronor plus 9 250 000 kronor.

Sammanföring av de båda dagboksbladen
Genom noteringar på Post-it lappar sammanförs de två ovanstående dagboksbladen genom
att man lägger beloppet 48 157 261 kronor på en skuld sida och 15 576 000 kronor på andra
sidan som betalt.
Övriga belopp på Post-it lappen ”Lån 4 000 000 14-11-13” och ”Fakt Hemköp 1 250 000”
kan härledas till:

2014-11-12 sätts det in 4 000 000 kronor på Thorssons bankkonto som i Thorssons
bokföring bokförs som insättning från Magnus Röing (1930/2890 Skulder närstående
personer). Samma dag tas det ut 4 000 000 kronor från Maria Petterssons konto.

2014-12-16 skickar Thorssons en faktura till Hemköp på 1 250 000 kronor (inkl
moms).
Slutsats
Thorssons har haft en redovisning på dagboksblad för olika projekt för vilka kostnader har
bokförts i Thorssons bokföring. Dessa projekt har inte fakturerats fullt ut eller har fakturerats
med ett för högt belopp.
Vissa projekt sticker ut och har en hög differens mellan vad som är fakturerat och vad som
finns på dagboksbladet, underfakturerade projekt. De största är Leif/Marie Bengtsson, Mats
Frölin/Anette Drottz, Conny Pettersson och Urban Dahl. Dessa personer har tillgodoräknats
pengar från ROT-utbetalningar för att täcka sina kostnader.
Att märka är att det till övervägande delen enbart ingår arbete på de arbeten som är
fakturerade till kund.
Ett stort antal andra projekt har blivit fakturerade för betydligt mer än vad de erhållit enligt
redovisning på dagboksbladen. Dessa personer har fått bidraga med sina ROT-utbetalningar
till övriga projekt, men ändå fått något mindre jobb utfört.
Differensen mellan verkliga kostnader enligt dagboksbladen och vad som är fakturerat till
kund hamnar på ca 22 Mkr. Denna differens täcks delvis upp genom att ett stort antal kunder
har ”överlåtit” sina ROT-utbetalningar utan att det har genomförts något arbete på deras
fastigheter.

Ulrika Leonardsson hos ekobrottsmyndigheten är författaren till texten som jag har klippt in och är en medspelare i det utredande laget. Ett lag som har min respekt för att de orkade följa pengarna, pappersspåren och leda de misstänkta brotten i bevis.

Out of my manor

Dagens bloggrubrik är ett uttryck från London cockney som jag känner till från min uppväxt i London. Enkelt översatt till svenska blir det typ – utanför min hembygd och med det menar jag har tagit mig friheten att ta mig över kommungränsen och titta på hur hårt drabbat Folkets Hus i Trollhättan har blivit av ROTsjukan.

P4 Väst fortsatte sin suveräna granskning av denna del av den ruttna ROTrötan med ett inslag om Folkets Hus Vd Jonas Torrestads dubbla roller som beställare av byggjobb som skulle utföras av Thorssons Bygg. Beställare som Vd och som ROTkund.

Åklagaren och sitt lag påstår att byggjobb på Folkets Hus för 8 miljoner har exponerats för Stefan Erikssons ROTsmitta. Utifrån FUP:en menar åklagaren och sitt lag att en ROTsmitta från Stefan Eriksson betydde att Stefan Eriksson fick sedan 10% i ROTprovision och att Leif Bengtsson fick 10% i ROTprovision. Så 20% av 8 miljoner blir 1,6 miljoner som styrelsen för Folkets Hus i Trollhättan inte fick någon glädje av trots att de har betalat dessa kronor till Thorssons Bygg. (Här gissar jag att Folkets Hus betalade via banken och inte med kontanter)

Det kan dock vara så illa att någon eller några ROTkunder fick glädje av att Thorssons bygg fick byggjobbet på Folkets Hus men det är svårt att leda i bevis. Det som dock är bevisbart är att ett antal personer med starka kopplingar till Folkets Hus Kulturhuset och biblioteket figurerar som ROTkunder.

Over to you P4 Väst.

Just follow the money

Titeln på dagens blogg beskriver min tolkning av kammaråklagare Per-Olof Hermansson och sitt lags arbete med att komma åt sanningen i den Västsvenska rothärvan. Klickar man på bilden kommer ni till ett kort youtube klipp från filmen – All the presidents men.

I FUP:en kan man lugnt säga att man har följt pengarna. Det finns bra dokumentation av ingående och utgående flöden av pengar. Jag skulle nästan vilja kalla det för att åklagaren och sitt lag har fått smittspåra en finansiell variant av Covid-19 (varför inte ROTsjukan) där det funnits en handfull superspridare som länge såg ut att ha naturlig immunitet men där det nu har visat sig att de behöver behandlas och kanske få någon rättslig kur.

Nedanstående sammanställning är en lista över fakturering från Thorssons bygg där åklagarens smittspårning spårade smittan genom Stefan Eriksson och sina företag Stefab AB och Balltorp Consulting AB som i sin tur har sett till smittan kom tillbaka till Leif Bengtsson och Hemköp Torpa. Listan säger förstås ingenting om omfattningen av smittan man har varit exponerat till men har man varit ROTkund är det mycket sannolikt att man har haft ROTsjukan i någon form. Sedan finns det dessa företag och föreningar som också har smittats. Några tror jag har haft en allvarligare variant av ROTsjukan där det har troligen förekommit saltade räkningar i deras behandlingar. Där ett dyrt byggjobb hos en hårddrabbad företag/förening leder till en billig eller gratis byggjobb någon annanstans. P4 Väst verkar ha bra koll på vilken variant av ROTsjukan Folkets Hus i Trollhättan hade drabbats av. Som kommunpolitiker i Vänersborg kan jag tänkas vara mera nyfiken på hur Fastighets AB Vänersborg smittades av ROTsjukan. Dreamworld Design AB visste jag också att jag kände igen från mitt politiska engagemang.

Summa av Fakturering Faktureringstillfällen

Hemköp Torpa135000005
Sjuntorps Folketshusförening94707797
Folkets hus Trollhättan803112631
Parker Hannifin391379324
Frida Skolhus AB194003510
GT Fastighets HB13420006
ZN‐Fastigheter AB11930404
Rosenlund & Lundin Mekaniska8833544
Trenova Fastigheter AB6750044
Trollhättan Energi6468375
Anette Drottz/Mats Frölin6000004
Urban/Barbro Dahl4425002
KS Mark&Trädgård AB4312501
Jessica Larsson/Magnus Andersson4000002
Mattias/Madelene Haglund4000002
Leif/Maria Bengtsson4000002
Magnus Karlsson3860001
Ögonpraktiken i Thn3750001
Benny Larsson/Anna Eborn3700002
Merja/Dick Olsson3600002
Anders/Nina Gustafsson3400002
B‐Å Bengtsson/Maria Jensen3300002
Dreamworld Design AB3077301
Fastighets AB Vänersborg2529264
Thomas/Cecilia Oskarsson2500002
Tidoon2336962
Fogelgrens Bygg AB2280001
Folkuniversitetet Göteborg2187501
Fredrik Oskarsson2000002
Karin Olsson 2000002
Anders Claesson/Mari‐Louise Lasu2000001
Thomas Gustafsson2000002
Malin Knutsson2000002
Jörgen Hall2000002
Malin Qvist/Mikael Olsson2000001
Tomas/Nancy Back2000001
Blixö2000001
Birgitta Bengtsson/Tor Grötte2000001
Henrik/Marie Ivansson2000001
Jerker Hall2000002
Michael/Christina Nilsson2000001
Jonas Pettersson2000002
Johan Carlén1880001
Karim/Mamta Dharsani 1820001
Hans Lindblom/Maria Blom1800001
Tordis/Kjell Drottz1500001
Kennet/Susanne Andersson1500001
Kerstin/Håkan Andersson1400001
Kjell Frölin1200002
Fridaskolan1195565
Ingrid Carlén1062911
Sofia Backström/Thomas Olausson1060001
Baldursson1002942
Artex AB1000461
Håkan Hammar1000001
Stefan Pettersson1000001
Sara Olovsson1000001
Jörgen Johansson1000001
Andreas Lill Broända1000001
lars Olsson1000001
P‐O Johansson1000001
Linda Larsson1000001
Kai Hannonen1000001
Daniel Pettersson1000001
Thorbjörn Röös1000001
Daniel Sand1000001
BM/Kenneth Larsson1000001
Marie Borgmalm1000001
Peter Albinsson1000001
Martin Pedersen1000001
Ingela granström1000001
Mattias Bengtsson1000001
Kennet Strandlind1000001
Mikael Bladh1000001
Sonny Larsson1000001
Jonas Lindberg1000001
Jan Gustavsson/Kerstin Ode1000001
Jonas Torrestad1000001
Bengt Frisell1000001
Niklas Pettersson1000001
Frida Gustavsson1000001
Oskar Nilsson1000001
Mikael Lundgren1000001
Niklas Gustafsson1000001
Parik Karlsson1000001
Agneta Berg991481
Jenny Längström980001
Tools Väst AB930001
Torbjörn Gunnarsson920001
Bengt Arvidsson780001
Håkan Fransson 780001
Ulla Johansson 760001
Jonas Erixon700001
Vargöns Alloys AB643801
DB Miljösystem AB628561
Mikael Dahlbom600001
Agneta Pettersson600001
Ratius Mässbyrån AB477881
Sodexo Facilities Service425132
Tools Sverige AB246311
Sofia Backström/Thomas Olausson240001
Rör Anders225091
Ingvar Rattfelt213001
LBC i Tvåstad160001
Hebe Restaurang AB136501
GIL Ek. för.121041
  
Totalsumma56619886226


ROT rotandet fortsätter

I veckan som gick hade media några inslag om rothärvan. Bland annat rapporterade P4 väst om att de hade varit och hämtat ut förundersökningsprotokollet (FUP:en) på ett USB minne hos tingsrätten i Vänersborg. Radions reporter också nämnde att åklagaren hade en önskan om inte tingsrätten kunde avsätta 45 dagar till målet. Det återstår att se hur tingsrätten hanterar önskan. Hursomhelst hörde jag radions inslag lite efter 08.00 i onsdags när jag var på väg till ett kommunstyrelsesammanträde i Vänersborg. Någon gång under mötet kom jag fram till att efteråt skulle jag promenera bort till tingsrätten och se om inte jag kunde få tag i en USB sticka med FUP:en på. Under mötet fick jag också anledning att tänka på rothärvan när ordförande under sin information nämnde att han hade varit på företagsbesök till Hemköp Torpa.

Kommunstyrelsen var klar kring 13.20 och jag tog min promenad till tingsrätten. Pratade med dem i receptionen och fick veta att USB:n skulle göra mig 300 kr fattigare (och nej jag frågade aldrig om jag kunde göra ROT avdrag för det). Jag väntade snällt den tiden det tog för filerna att bli överförda och betalade de 300 kr. När vissa köper travhästar för miljoner köper jag en FUP USB sticka för 300 kronor.

Nu har jag tillbringat några timmar med att läsa delar av det som finns i förundersökningen och jag får nog säga att åklagaren och sitt team har gjort ett hästjobb (travhästjobb?) med sin utredning. Jag är inte på långa vägar klar med att analysera innehållet men jag tror mig förstå hur bedrägeriupplägget har varit. Det jag hade funderat en del över hittills är hur det kommer sig att vissa av ROTnamnen, som finns i FUP:en, inte förekom i åklagarens stämningsansökan som han lämnade in till tingsrätten. T.ex ett par namn som jag har tidigare nämnt är Urban och Barbro Dahl. Deras namn finns i FUP:en men inte bland de 106 rotkunder listade i stämningsansökan. Leif Bengtssons namn finns inte heller bland de 106 rotkunder medan det i FUP:en står att han gjort ROT avdrag. Och det finns fler.

Det finns ett par förklaringar som jag vet förklarar en del av detta. Personer avlider och personer kan byta efternamn, oftast genom giftermål och skilsmässor. Leif Bengtsson och Urban Dahl då? Här tror jag förklaringen till varför de inte har betraktats som ROTkunder i stämningsansökan är på grund av att de har faktiskt haft stora ROTavdrags giltiga arbeten genomförda på sina fastigheter. Omfattningen av arbeten har motiverat maximalt ROTavdrag och de har inte kunnat betraktas som ROTkunder på grund av detta. Den typiska ROTkund, som annars är nämnd i stämningsansökan, har enligt åklagaren inte haft arbeten gjorda på sina fastigheter till den grad som Thorssons Bygg har sedan sökt ROTersättning för. Vart Statens utbetalda ROTersättningar till Thorssons Bygg sedan tog vägen och hur ROTkundernas skattereduktioner hanterades får jag ta i kommande bloggar. Jag nämner dock redan här att den idrottsliga koppling som radion lyfte fram i onsdags stämmer och att det finns spår i FUP:en som pekar åt IFK och FCT.

Slutligen idag citerar jag från FUP:en text från en talande e-post från Leif Bengtsson till Magnus Röing som ni kan kanske hjälpa till att förklara

”Hej kompis

Kan vi fortsätta att bygga på blåskontot?”