När blir en rothärverist en rättshaverist?

Då har överklaganden av Vänersborgs tingsrätts dom i mål B 2019-17 (rothärvan) inkommit till tingsrätten. Både P4 Väst och TTELA har rapporterat om detta. Det media inte verkar ha riktigt kläm på är att samtliga av de sju fällda har överklagat sina domar och att tre av advokaterna har överklagat besluten tingsrätten tog beträffande deras yrkade ersättningar. Vi får se när intresserade åskådare erbjuds möjligheten att se på nästa ”fotbollsmatch” .Nästa rotbollsmatch skall spelas på hovrätten för Västra Sveriges arena i Göteborg.

Fotbollsmatch? Inte mitt ord utan ordet är Leif Bengtssons. Han använde ordet i sin kommentar till TTELA efter att han hade fått reda om tingsrättens dom i rothärvan

Det är som en fotbollsmatch, den är ju inte över efter en halvlek. Rättvisan brukar segra till slut, säger Leif Bengtsson till TTELA.

Jag håller inte med Leifs beskrivning av målet i Tingsrätten som en halvlek. Enligt min åsikt rör det sig om en avslutad match. En match där Leifs lag förlorade, åklagarens lag segrade och där nu rättsväsendet erbjuder möjlighet till en ny match.

Leif Bengtssons kommentar – rättvisan brukar segra – tycker jag är intressant. Jag, som nämndeman, vill gärna tro att rättvisan segrar men jag är samtidigt medveten om att det ibland finns starka åsikter över rättvisan som delas ut. I rothärvan vill jag nog påstå att rättvisan redan har segrat.

I väntan på rättegången i Vänersborg hade jag fått till mig intressanta uppgifter från en bekant. Bekanten och deras partner hade, vid en tidpunkt i perioden när rotbedrägerierna pågick som mest, erbjudits ett upplägg kring rotavdrag från en av aktörerna i rothärvan. Min bekant nappade inte och figurerar därför inte heller bland de 106 rotkunder som omfattades i rothärvan. Rotupplägget som bekanten erbjöds stämde väl in med uppläggen som har figurerat i rothärvans förundersökning samt rättegång. Ett upplägg som i dagsläge har bedömts som otillåten och olaglig av två myndigheter och tre domstolar.

Först ut var skattemyndigheten som fann att rotupplägget inte höll. Vissa rotkunder valde därefter att få skattemyndighetens beslut prövade i förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten fann att rotupplägget inte höll. (Den som vill fördjupa sig kring sådana mål kan, hos förvaltningsrätterna, fråga efter en förteckning över måltyp 01/11).

Några få valde sedan att få rotupplägget prövat hos kammarrätten i Göteborg. Här är tre kammarrättsrotmål som jag känner till.

  1. Mål nr 976-17 Tomas och Marie Hansson
  2. Mål nr 676-17 Birgitta Bengtsson/ Tor Grötte
  3. Mål nr 1307-17 Bengt Land

I dessa tre rotmål biträddes parterna av samma ombud, Ulf Nilsson, Collaget AB, som biträder Thorssons Bygg i deras mål mot Skatteverket.

Kammarrätten fann att rotupplägget inte höll, avslog samtliga tre överklaganden och beviljade ej Ulf Nilssons kostnader för sina klienter. Om någon vill läsa ett exempel på hur kammarrätten resonerade kan ni klicka på målet här nedan. Förvaltningsrättens resonemang i målet får ni med på köpet så att säga.

Mål 676-17

Åklagarmyndigheten kommer även den in i bilden. Den underkänner också rothärvans rotupplägg och skickar in till slut stämningsansökan till tingsrätten i Vänersborg. Den 8 juli 2022 kom även tingsrätten i Vänersborg med ett underkännandet av rotupplägget.

Många matcher, många förluster för rothärveristerna och så en ny ”fotbollsmatch” att bevaka. Jag håller fortfarande på åklagarens lag.

Rotbolls coming home!

Ljuga som hästar travar

Jag vaknade idag med att kolla lokaltidningen TTELA för att se om det hade blivit någon ny nyhet kopplat till rothärvan. Visst hade det blivit det. Dagens intressanta artikel har rubriken ”Stall Philip blir vilande – Leif Bengtsson säljer alla hästar” och är skriven av sportjournalisten Ulf Thuresson. Journalisten som genom åren har skrivit TTELAs travartiklar som har beskrivit Leif Bengtssons resa inom travsporten.

En intressant uppgift om Ulf Thuresson, i alla fall för mig som har varit kommunalpolitiker i många år, är att hans partner är Christel Thuresson. Christel Thuresson hade rollen som näringslivschef i Vänersborgs kommun mellan maj 2012 och mars 2015. Under denna period hann Vänersborg med att i, början av 2013, vara värd för bandy VM. Efter IFK Vänersborgs årsmöte 2015 satt Christel Thuresson och Leif Bengtsson tillsammans i IFK Vänersborgs styrelsen. De tre B (Bandy, Bertilsson och Bengtsson) återkommer jag till vid senare tillfälle.

Men åter till trav och rothärvan och det som fick mig att tänka på dagens titel på bloggen. Enligt TTELAs artikel skall Leif Bengtssons företag Philip Konsulting sälja av sina travhästar. Snabb koll på Philip Konsulting leder en till ett handelsbolag – Philips Konsulting Handelsbolag – där man hittar Leif Bengtsson och Tor Grötte i de två befattningar och att bolaget har sin adress som Edsgatan 2c i Vänersborg.

Tor Grötte? Jag hänvisar till kammarrätten i Göteborgs mål nr 676-17 Birgitta Bengtsson/ Tor Grötte mot Skatteverket. Jag har nämnt målet i en blogg jag skrev 26 september 2020 – Mitt rotande i rotrötan

Birgitta Bengtsson? Syster till Leif Bengtsson. Tor och Birgittas ombud i deras mål heter Ulf Nilsson, Collaget AB, som har också representerat Thorssons Bygg i sina mål mot Skatteverket. Och Ulf Nilsson och Collaget AB hittar man på Edsgatan 2c.

Jag har nämnt det förr i bloggen Varför Leif Bengtsson? I love it when the puzzle pieces come together.

Just keep on following that money

I fredags kom domen i rothärvan enligt tidsschemat och omfattade en hel del att läsa. I samband med domens offentliggörandet lade tingsrätten i Vänersborg upp en nyhetssida som sammanfattade domen. Jag har klippt och klistrat in domstolens sammanfattande text.

Fällande domar i mål om omfattande Rot-bedrägerier

Publicerad 2022-07-08 av Vänersborgs tingsrätt och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Mål: B 2019-17

Samtliga sju tilltalade fälls till ansvar efter en ovanligt omfattande rättegång som pågått under 36 förhandlingsdagar i Vänersborgs tingsrätt under våren.

Målet vid tingsrätten som inleddes redan den 1 februari och har pågått under hela våren har gällt en omfattande serie av ROT-bedrägerier. Enligt åtalet har ett byggbolag i trestadsområdet för inte mindre än 106 kunder ansökt om ROT-bidrag vid sammanlagt 137 tillfällen trots att något arbete motsvarande det som yrkats ROT-ersättning för inte utförts. Sammanlagt har Skatteverket till byggbolaget som ett resultat av bedrägerierna utbetalat 8 985 549 kr enligt åklagaren.

Tingsrätten fäller nu de tilltalade till ansvar huvudsakligen i enlighet med åtalet. Den åtalade bygg-VD:n fälls för grovt bedrägeri i 132 fall. Han döms till fängelse i 3,5 år och åläggs samtidigt näringsförbud i sju år. Även tre av de övriga tilltalade döms till fängelse mellan ett år och 2,5 år medan påföljden för tre av de tilltalade stannar vid en villkorlig dom med samhällstjänst.

I en kommentar till domen säger rättens ordförande, rådmannen Per Hjort, att avgörande för målets utgång har varit att tingsrätten på grund av den systematik och förslagenhet som kännetecknat brottsligheten rubricerat de aktuella bedrägerierna som grova brott. Hade bedrägerierna inte bedömts som grova hade de idag varit preskriberade då brotten begicks för flera år sedan.

Jag har själv bara skrapat på ytan av själva domen men har hunnit uppfatta det seriösa och omfattande arbete som rätten har lagt ned i sin dom. Imponerande får jag nog säger utifrån mitt nämndeman perspektiv.

Men istället för att djupdyka i domen valde jag att bevaka massmedia och sociala medias rapportering.

Egentligen började lokaltidning TTELAs uppladdning redan i torsdags med en förberedande artikel inför domen. Innan domen har tidningen alltid refererat till en onämnd näringslivsprofil i samband med artiklar om rothärvan. En iakttagelse som jag har gjort är att ofta i samband eller i nära anslutning till artiklar om rothärvan och den anonyma näringslivsprofilen har det ofta skrivits en artikel av sportjournalisten Ulf Thuresson om en Leif Bengtssons framgångar med sina travhästar. I engelskan finns det ett uttryck ”to trot out” där ordet ”trot” är lika med trav Innebörden av uttrycket är att lite tröttsamt basunera ut samma sak.

Det finns några intressanta inlägg och kommentarer på facebook sidan för Örebrotrav om detta med trav och domen i rothärvan. Skulle det finnas någon sanning i uppgifterna som figurerar inom travkretsarna fick väl TTELA singla slant för att bestämma vilken redaktion fick skriva om sådana saker.

Dessa rotpengar alltså.

Själv gillar jag en TTELA artikel från 6 maj 2016 – Bengtsson köper Melleruds Nyheter – där det framgår att den tidigare ägaren Stig Bertilsson hade valt den nya köparen med omsorg.

Och nu är det dags att läsa om en blogg från 7 december 2020

Following the money – where next?