Kärlek till pengar är en rot till allt ont

Visst ger det lycka att kunna ge presenter och glädja med överraskningar. Pengar är inte fel att ha och kan vara nyckeln till den sortens lycka. Pengarna i sig är dock inte nödvändiga för att sprida den sortens glädje.

Pengar kan också vara skadliga eller rättare sagt kan kärleken till pengar vara roten till allt ont. Bibeln fångar upp riskerna med kärleken till pengar i Timoterbrevet 6:9-10 – De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. 

Under tiden som roträttegången pågick i Vänersborgs tingsrätt valde jag att vara åhörare under några av dagarna. Jag valde att, till exempel, närvara vid förhöret med Leif Bengtsson. Jag antecknade några citat som jag återger här. ”Jag är mannen bakom affärsplanen”, ”skattemyndigheten stal ju pengar från oskyldiga människor”, ”stölder från Thorssons bygg”, ”stämt av idén med Johan Rosén”. ”Med facit i hand var det dumt att jag drog igång den”. ”Skulle vara win, win, win”, ”Jag låg bakom allt”.

Åtalet i rothärvan väcktes den 16 september 2020. Jag skrev den 24 september 2020 en bloggtext med titel Rotrötan Jag följde upp med en text som hette Mitt rotande i rotrötan där jag beskrev metodiken jag hade använt för att på egen hand få fram rotuppgifter. Det jag inte tidigare har avslöjat är att jag påbörjade ytterligare ett grävande arbete kopplat till rotavdrag några veckor efter att jag hade läst in mig på rothärvans förundersökning. Det som blev tydligt från underlaget som var kopplat till rotkunderna var systematiken i att söka rotavdrag för flera år i följd med maxbeloppet 50000 kr. Och med det väcktes en tes hos mig – skulle det kunna finnas någon liknande mönster för rotavdrag hos, för mig, intressanta personer som inte förekom som rotkunder i rotförundersökningen. För att testa teorin tog jag mig för första gången i mitt liv till allmänhetens dator hos skatteverkets servicecenter på Kronogatan i Vänersborg. Där satt jag och matade in uppgifter och fick fram andra uppgifter. Det grävarbetet pågick i några dagar men tog tyvärr slut för min del när Skatteverket i slutet av november 2020 genomförde en ändring över verktygen man fick tillgång till via allmänhetens dator. Den förändringen gjorde att jag fick nöja mig med det jag hade fått fram. Jag hade velat testa tesen med fler personer men jag hade tillräckligt med underlag för att konstatera att min tes höll för några intressanta personer.

I listan här nedan har jag med 28 politiker från Vänerborg. Bara en av dessa 28 Vänersborgs politiker slog i rottaket vid ett tillfälle. Skönt att veta att det inte fanns några rotbekymmer inom Vänersborgs kommunstyrelse. Övriga som finns med i min sammanställning är Johnny Nilsson (som var ordförande för folkets husföreningen i Sjuntorp när det renoverades som mest genom Thorssons Bygg), Stig Bertilsson och hans partner Margaretha Åberg, Tony Hamnered, Johan Rosén och Jonas Torrestad (vd:n för Folkets Hus Trollhättan som anlitade Thorssons bygg både hemma och vid arbetsplatsen). Notera att ordningen i sammanställningen är inte densamma som jag har återgett namnen på.

När man tittar på listan tror jag att den observanta ser att här har vi med ett antal personer som bor i hyresrätter, några som bor i bostadsrätter, några som bor i villor. Rotavdragen är av varierande grad. Många har glesa mindre belopp och några enstaka som maxade sina rotarbeten. Att man maxade sina rotavdrag kan förstås helt enkelt beror på att man hade extremt mycket arbete gjort på sitt hus/ bostadsrätt under dessa år. Att det sedan i vissa fall finns ett enstaka år som sticker ut med noll när andra åren är höga kan förstås beror på att man inte hade något rotarbete gjort på sitt hus/ bostadsrätt det året eller så kan det förstås beror på att skatteverket granskade just det året och att man inte blev beviljade det rotavdrag som man kanske hade sökt för.

200920102011201220132014
00001150
131063230000
00000
00000
21750001200
00000
00000
00114168250
00000
00215005121806
00000
0121666525109180
01990003500
00000
0010266632812178
50250000
008816500
00000
0641158935000010575
200609300
02000000
00000
00000
00000
00000
00000
00080000
3862446244494084
12632500003207005000049997
13194500005000005000049999
500004166205000077060
238501358050049000
5000018000500000500002632
028586356513650965532800

Om jag kunde komma så långt med hjälp av allmänhetens dator borde inte skatteverket ha kunnat ta fram ett litet dataprogram som analyserade historiska mönster av rotavdrag för att flagga misstänkta rotmissbrukare? Jag ställer frågan då det som jag har sysslat med inte är någon raketvetenskap! Men jag skall inte klaga. Jag är tacksam att skatteverket hade någon som var vaken nog att fånga upp mängden av maxade rotavdragen i Trollhättan och Vänersborg trakterna.

Nästa frågan skulle kunna vara – kan man sätter rotavdragen in i sammanhanget av de senare affärer mellan Stig Bertilsson och Leif Bengtsson, Tony Hamnered och Johan Rosén? På den frågan har jag tyvärr inget svar, kanske hade man kunnat komma vidare om skatteverket lämnade ut uppgifter om vilka företag individer har använt för sina rotarbeten men för sådana uppgifter kör man fast i skatteverkets personlig integritets vägg. Jag tror att sådana uppgifter skulle leda till en uppföljande blogg till Following the money – where next? och Just keep on following that money. Uppföljningen lär får vänta tills den dag en grävande journalist med lite större grävmuskler lyckas dra upp dessa besvärliga rötter.

Annons

Ljuga som hästar travar – IV

Det fick bli två texter i följd. Denna text kopplar ihop Toppen av roten eller roten till Topp spåret till Ljuga som hästar travar spåret.

I Ljuga som hästar travar II fanns en länk till en artikel i Expressen den 4 augusti 2022 som handlade om att ett antal av Philip konsultings/Leif Bengtssons/Salladskungens (lite som Picadeli – välj själv!) hästar kunde vara kvar i träning hos Ulf Stenströmer.

Toppen av roten eller roten till Topp – III kretsade kring Topp i Brålanda aktieägare Vargöns Livs AB som blivit till G & A i Vänersborg AB (org nr 556953-9272) genom fusion och dess koppling till rothärvan.

Och så plötsligt fick man en uppgift om att företaget G & A i Vänersborg AB (org nr 556953-9272) numera äger 3 av Leif Bengtssons nyss ”avyttrade” travhästar (eat your heart out Ulf Thuresson). Dessa tre hästar heter HattUSA, Knut Rapid och Luca Vialli Boko.

Förresten vad är det som säger att G & A i Vänersborg AB äger hästarna? Optioner, reverser som i ”Topp”affären?

Eller kanske är de alla våra hästar om det skulle visa sig att de har köpts med hjälp av rotpengar. I sådant fall – Tack Leif!

Toppen av roten eller roten till Topp – III

Aktieägare Topp i Brålanda 2010-08-12Total antal aktier 3333
Leif Bengtsson (Ärtfinans AB) 336
Claes Dafgård336
Inge Bäckström 334
Norrek dypfrys A/S498
Gnesta matmarknad AB333
Erik Sund AB 333
Wassfood AB166
Tretek larm AB166
Nebotan livs AB83
Vargön livs AB83
TG Betongarbeten AB333
Ingela Svensson (Ärtfinans AB)166
Conny Petersson166

Dagens bloggtext blir en fortsatt redovisning av pusselarbetet med aktieägarna i Topp i Brålanda. Bolaget som gjorde konkurs 24 november 2010. Den som vill följa med i detta spår bör läsa Toppen av roten eller roten till Topp och Toppen av roten eller roten till Topp – II .

Aktieägaren Vargön Livs AB (org nr 556570-8939) upplöstes genom fusion 2020-08-07 med G & A i Vänersborg AB (org nr 556953-9272). I båda dessa företagsstyrelser hittar ni Göran Törnberg, Thomas Svensson och Andreas Lill-Broända. Alla tre har koppling till livsmedelsbranschen, tidigare med ICA i Vargön, idag Andreas med Hemköp på Kungsgatan i Trollhättan (en hemköpsaffär som kan också kopplas historisk till Leif Bengtsson och Jerker Hall) och Thomas med ICA Supermarket i Sylte.

Med bara kopplingen till livsmedelsbranschen är det förstås inte märkvärdig alls med ett aktieägarintresse i Topp i Brålanda som jobbade med att frysa in livsmedel. Men hur var det med eventuella kopplingar till rothärvan?

Kopplingen Leif Bengtsson, Jerker Hall och rothärvan är ju ingen match, båda dömdes som skyldiga av Tingsrätten i Vänersborg. Andreas Lill-Broända är också enkel match då han förekommer som rotkund under tre år gånger 50000 kr, hans partner under ett år gånger 50000 kr.

Göran Törnberg då? Han förekommer nämligen inte som rotkund i rothärvan. Men han förekommer dock i förundersökningens förhör. En Göran dyker upp i e-post bevis som säkrades i beslagtagna datorer.

I ett mejl från Leif Bengtsson till Magnus Röing, datum 2013-09-06 kl. 09:12:55. I mejlet lämnas uppgifter om att Jörgen och Andreas utan fruar är ok och att en Göran fixade dessa för två, tre år sedan, samma adresser. När Leif i förhör ombads kommentera uppgifterna svarade han ”att Andreas ägde 25 % och Göran 75 %, av en ICA butik. Göran hette Törnberg i efternamn.”

Det är klart att rotkunderna som omnämndes i mejlet också fick frågor om mejlet i sina förhör.

Ur förhöret med Andreas Lill-Broända – ”I mailet anges ”VB:rotavdrag nr 5 & 6” med texten ”Jörgen och Andreas utan fruar är ok göran fixade dessa för 2-3 år sedan samma adresser”. AL tillfrågas om kommentar och säger att han inte vet något om det. AL tillfrågas vem Göran är och svarar att han inte vet vem det är. Förhörsledaren frågar om det kan vara AL’s f.d kompanjon, Göran Törnberg, vilket AL inte kan svara på. AL tillfrågas vem Jörgen är och AL säger att han känner en Jörgen som jobbar i Göteborg, Jörgen Knudsen på Aroma, annars vet han inte vem det är. AL säger att han inte känner någon annan Jörgen privat. Förhörsledaren frågar om Göran frågat AL om uppgifter för att få ROT. AL säger ”nej, aldrig”. Förhörsledaren frågar varför AL’s fru bara är med på rotansökningarna 2011 men inte 2013 och 2014. AL säger att han tror att det inte varit nödvändigt för att det inte varit så stora jobb de åren.”

Ur förhöret med Andreas partner ”I mailet anges ”VB:rotavdrag nr 5 & 6” med texten ”Jörgen och Andreas utan fruar är ok göran fixade dessa för 2-3 år sedan samma adresser” KLB tillfrågas om kommentar och säger att hon inte känner till mailet och vet inte vad mailet avser. KLB tillfrågas vem Jörgen kan vara och uppger att de känner en Knutssen i Göteborg och en Jörgen i Vänersborg, men minns inte dennes efternamn (bandyintresserad). KLB tillfrågas om hon vet vem Göran kan vara och svarar nej. KLB tillfrågas om Göran kan vara hennes mans tidigare kompanjon (Göran Törnberg) och svarar att det är möjligt, men att hon inte vet vem som avses i mailet. Enligt KLB känner Göran Törnberg Leif Bengtsson. KLB tillfrågas om Göran Törnberg varit inblandad i ROT på deras bostad och uppger att hon inte känner till något om det. KLB tillfrågas varför hon inte varit med på ROT ansökningarna för 2013 och 2014 och svarar att hon inte vet, samt hänvisar till sin man.

Ur förhöret med Jörgen Johansson som förekommer som rotkund med 48205 kr samt två gånger 50000 kr. ”JöJ tillfrågas om det finns släkt /vänner som hjälpt till när det söktes ROT för fastigheten. JöJ svara att grannen (Göran Törnberg) tipsat om Thorssons. JöJ tillfrågas om han känner följande personer och om de varit inblandade i hans ROT för
fastigheten; Leif Bengtsson, JöJ känner honom ytligt men han har inte varit inblandad i roten. Stefan Eriksson, JöJ har inte hört talas om honom. Jerker Hall, JöJ har inte hört talas om honom………Visar mail från Leif Bengtsson till Magnus Röing, daterat 2013-09-06 kl. 12:55. I mailet anges ”VB:rotavdrag nr 5 & 6” med texten ” Jörgen och … utan fruar är ok göran fixade dessa för 2-3 år sedan samma adresser” JöJ tillfrågas om kommentar och säger att han inte har en aning och har inga kommentarer. JöJ tillfrågas vem Göran är och svarar att det borde vara hans granne. Förhörsledaren frågar om Göran känner Leif Bengtsson, vilket JöJ säger att han gör. Förhörsledaren frågar om Göran hjälp till för att få rotavdrag för JöJ. JöJ säger att det inte är så utan att det utförts jobb hemma hos honom. Förhörsledaren frågar om JöJ låtit Leif Bengtsson använda sig av hans och sambons rot avdrag. JöJ säger att det inte är så utan att det utförts jobb på bostaden.”

Ur förhöret med Jörgen Johanssons dåvarande partner som förekommer som rotkund med en gång 50000 kr. ”Handlingar från beslag/bevissäkring. Visar mail från Leif Bengtsson till Magnus Röing, daterat 2013-09-06 kl. 12:55 I mailet anges ”VB:rotavdrag nr 5 & 6” med texten ”Jörgen och utan fruar är ok göran fixade dessa för 2-3 år sedan samma adresser”. AD tillfrågas om kommentar och säger att hon inte känner till något om detta och kan inte kommentera detsamma. AD tillfrågas vem Göran är och uppger att hon inte vet. AD tillfrågas om Leif Bengtsson fått använda hennes och Jörgens uppgifter för att söka ROT och svarar att hon inte vet.”

Med hjälp av dessa uppgifter från rothärvans förundersökning tycks även Göran Törnberg kunna kopplas till rothärvan. Och då fick Topp i Brålandas aktieägare Vargöns Livs AB två av sina befattningshavare kopplade till rothärvan.

Detta var tänkt att bli dagens enda bloggtext men så fick jag för några dagar sedan en intressant uppgift som kopplar denna bloggtext till min nästa i serien – ljuga som hästar travar.

Ljuga som hästar travar – III

Dagens text är min tredje om travspåret inom rothärvan. I Ljuga som hästar travar – II tog jag upp en fastighetsförsäljning – 170 kvadratmeter stort hus i Brastad sålt till ny ägare där Leif Bengtsson och Tor Gröttes travhäst företag Philip konsulting hade sålt ett hus i Brastad till Galka Lukasz. Jag tror Bohusläningens artikel lyckades vända på köparens namn. För hos allabolag.se hittar man en Lukasz Galka med två företag inom byggbranschen. Om dessa företag sysslar med rotavdragsarbeten låter jag vara osagd.

Hursomhelst fastighetsaffären intresserade då det inte verkade finnas någon hästverksamhet vid Björkvägen 13 i Brastad. Därför begärde jag ut från lantmäteriet uppgifter kopplade till tidigare försäljningar av fastigheten. Uppgifterna fick jag och dessa utgjorde fortsättningen på ett lopp som ledde tillbaka till en aktör i ”Topp”affären som tillsammans med Anders Hammar och Leif Bengtsson hade fått FABVs Fullmakt

Huset som Philip konsulting sålde för 1,8 mkr i maj 2021 hade de köpt för 1,2 mkr i oktober 2017 av ett företag som heter AFSE Förvaltning AB med organisationsnummer 556455-4862 och en adress kopplat till Pianovägen 57 i Uddevalla. AFSE Förvaltning AB hade själva köpt fastigheten för 0,8 mkr i januari 2014. Genom lite pusselarbete med bolagsfusioner, telefonnummer kopplade till bolaget och adressen Pianovägen 57 klarnade det med några bolag och namn på två personer. Afse Förvaltning AB ingick fusion 2018-04-23 med Slutplattan SEMLO 105247 AB i Gbg. Safe Bygg i Uddevalla AB, ett annat företag kopplat till Pianovägen 57 i Uddevalla, ingick också den fusion 2017-11-15 med Slutplattan Semlo. Telefonnumret hos Afse ledde till en Mikael Karlsson och numret hos Safe ledde till en Lars Hjalmarsson.

Loppet till ”Topp”aktören fortsatte genom Mikael Karlsson via bolaget – Telakom AB där han sitter i styrelsen med en Jan Bäckström. En koll på de historiska befattningar i bolaget (min 89kr investering i allabolag plus gav utdelning på nytt) gav att det fanns även en Inge Bäckström med där och då ansåg jag att jag kommit i mål med mitt lopp då Inge Bäckström kände jag väl igen genom ”Topp”affären. Så långt så bra tänkte jag men man kunde kanske få fram lite annat av intresse genom att tänka utanför rotlådan

Jag körde en google sökning på Afse Förvaltnings organisationsnummer ”5564554862” och intressant napp blev det med en träff i ett inlägg i en flashbacktråd som handlade om ett par olösta försvinnanden i Bohuslän för snart 14 år sedan. Flashbacktråden är egentligen ett sidospår för min pusselläggning kring rothärvan, idrott, trav och ”Topp”affären. Men med det sagt finns det dock lite idrott, trav och spel kopplingar i försvinnandet som kunde vara nåt att gräva i. Både ”bombaren från Borlänge” Micke Karlsson och Lars ”Hjalle” Hjalmarsson har haft ett gemensamt intresse inom handboll och också som spelombud. Sedan finns det säkert mycket som skulle kunnat ha gjorts med ett pokerspår som leder till Berghs spelcafe.

Peter Larsson och Daniel Olsson Smith hittades aldrig. Den som vill fördjupa sig hittar mycket bra P4 Väst underlag om deras försvinnanden.

En uppgift som kan vara relevant men som verkar glömmas när man tänker på konstigheter inom delar av byggbranschen under åren innan och under Peter och Daniels försvinnanden. Det är att rotavdrag infördes för första gången mellan april 2004 och juni 2005 för att sedan återkomma i december 2008. Min erfarenhet av rothärvan säger mig att man redan under första rotperiod hade lärt sig hur man kunde blåsa staten för att få ihop en pott pengar för att sedan spela med.