Taggad för att ta i skiten

Jag tänkte köra en liten resumé av det som jag fick vara med om vid senaste mötet med samhällsbyggnadsnämnden när vi hanterade verksamhetsområdena för VA vid Grytet, Hallby Mitt och Änden på Vänersnäs.

Innan dessa ärenden skulle dras anmälde ordförande Anders Wiklund (MP) och en ersättare Håkan Skött (S) att de var jäviga och lämnade sammanträdet. Båda bor på Vänersnäs men mig veterligen har de inte någon närmare koppling till de två aktuella ärendena som berör andra delar av Vänersnäs. Med det sagt är det upp till var och en att bedöma sina eventuella jävsförhållanden.

Ordförande för ärendet blev Leif Höglund (S) som inledde med att tycka att förvaltningens svar på återremissen såg bra ut. Sedan fick chefen för kretslopp och vatten och utredningsingenjören göra sin presentation av underlaget. Några noteringar från deras dragning.

  • Det finns en missuppfattning att vi skall visa på detaljnivån, så är det inte.
  • Det kom med en beskrivning av en anläggning med ”den är gammal”
  • Vi (politiker) behöver inte påverkas av synpunkter.
  • Av inkomna svar var majoriteten negativa men de ville lyfta att en del inte hade svarat

Och sedan blev det tid till oss politiker med våra synpunkter och frågor. Jag tar med och recenserar några av inläggen.

Hans-Peter Nielsen (KD) började med att prata för förslaget, att redovisa för ett samtal med en tjänsteman på miljökontoret och hans uppfattning att det blir lika dyrt att anordna eget som att betala för kommunalt. Jag noterade detta för mitt inlägg som blev nästa.

Jag påstod att Hans-Peter hade fel i sin information då det är betydligt billigare att anordna eget jämfört med den kommunala kostnaden.

Jag ifrågasatte förvaltningens sammanställning av enkätsvaren då jag hade fått till mig att några inlämnade svar (mestadels negativa) inte hade tagits med utan dessa fastigheter hade redovisats som ej hade svarat. Här tog utredningsingenjören på sig ett ansvar fall det hade blivit fel.

Och sedan gick jag på återremissunderlaget med att säga att det mesta verkar ha gjorts för att svara upp till fullmäktiges önskemål men att jag saknade svar på vilka grunder fastigheterna hade tagits med. Jag underströk att enbart ange åldern på en anläggning inte är tillräcklig för att underkänna och att aktuella rättsfall har visat på detta. Vi bytte lite synpunkter där chefen för kretslopp och vatten  körde med ”kan inte göra/ behöver inte göra” och jag med ”men fullmäktige vill detta”. Jag avslutade med att konstatera att han kan stanna med det han ”inte gör” och att jag som förtroendevald, som vill se till att kommunfullmäktiges återremiss genomförs, stannar med att jag kommer att yrka på återremiss.

Det var ungefär i den vevan som förvaltningschef Andreas Knutsson bestämde sig för att ta på sig politikerrollen (?) och ge sig in i debatten med ett inlägg som gick ut på att vi måste ha den större bilden klar för oss och tänka på samhällsplaneringen i det hela och att det alltid kommer att finnas de som är emot.

Och då lade jag in en växel till och tog replik på förvaltningschefen.

”Och där fick jag chefen på mig, jag räds inte. Vi har lagarna som är skapade utifrån det större perspektivet. Det är därför jag sätter mig in i lagarna som jag gör för att dessa skall respekteras så att man inte kör över den enskildes rättigheter”

Kan nämnas några andra politikers uppfattningar som framgick genom inlägg. Ingvar Håkansson (C), Marianne Karlsson (C), Ann-Marie Jonasson (S) och Tor Wendel (M) gjorde inlägg för införandet och sverigedemokraternas representanter talade för att avslå införandet.

När ärendena sedan skulle avgöras testade jag först med en återremiss där jag fick stöd av medborgarpartiets Thomas Larsson men 2 räcker inte långt när 9 ville ha ett avgörande på sammanträdet. Då blev det i nästa steg att välja mellan att föreslå fullmäktige att införa verksamhetsområden mot att inte införa. I den omröstningen blev det 7-4 för att det skall införas. Sedan anmälde jag att jag skulle inkomma med en skriftlig reservation . Den som vill läsa reservationen kan klicka fram den här eller klicka sig vidare till Stefan Kärvlings blogg.

Och för att återknyta till bilden. Jag är taggad. Igår fick jag fram en mycket bra artikel om en mycket aktuell dom från mark- och miljööverdomstolen.  Denna innehöll mycket användbara fakta, som om jag hade känt till dem för en vecka sedan, hade kunnat resultera i ”walk over” i torsdags.

MÖD upphäver länsstyrelsens föreläggande om att ordna allmänna vattentjänster – för lite underlag

Update – tyvärr har artikeln numera hamnat en betalvägg men själva domen kan du komma åt

MÖD M 5354-20

Bring it on!

Rötrötans rättegångs rutt

Några läsare har valt att prenumerera på mina bloggsidor. Dessa personer har säkert stort tålamod då jag nuförtiden inte skriver många inlägg på ett år. Ett antal prenumeranter tillkom då jag valde att bevaka den rättsliga processandet av den västsvenska rotrötan. Dessa har kanske intresse av uppgifterna som jag lägger upp idag. Uppgifter som jag hittills inte har sett i någon media.

Den 15 september 2021 hade det hållits en muntlig förberedelse i mål B 2019-17. Protokollet ger oss lite bakgrund och sedan en plan för rättegången.

Utifrån åklagarens påstående om en övergripande brottsplan i målet bestämdes att åklagaren ska hålla en inledande generell sakframställan dag 1 och att samtliga försvarare på motsvarande sätt ska hålla sakframställan dag 2. Samtliga parter ska därför kallas till dag 1 och 2 i målet.

Flera av de offentliga försvararna uttryckte att de önskade höra samma vittnen, de tidigare anställda i Thorssons Bygg, i de delar som berör deras respektive huvudmän och att det kan vara lämpligt att istället höra dessa i ett sammanhang. Det bestämdes att avsätta två dagar i samband med att åtalspunkten 4 i stämningsansökan 1 avhandlas för förhör med dessa 10 vittnen. (Denna åtalspunkt rör sig om misstänkt grovt bedrägeri som omfattar Magnus Röing och Leif Bengtsson med den alternativa rubriceringen medhjälp till grovt bedrägeri som i så fall omfattar enbart Leif Bengtsson) Samtliga tilltalade och försvarare kallas till dessa dagar. Åklagaren reserverade sig för att det kan uppstå ett behov av att kalla vissa av dessa vittnen på nytt i någon del då samtliga tilltalade inte är hörda vid denna tidpunkt.

Åklagaren uppgav att han önskade att ekorevisor Ulrika Leonardsson fick närvara under sakframställan och förhör och att förhörsledare från polisen biträder under delar av förhandlingen. Till detta fanns det inga invändningar.

Följande plan bestämdes för huvudförhandlingen. Samtliga dagar avser heldagar med förhandlingstid 09.00-16.00.

Gemensam inledande sakframställan

Datum: 25 januari och 26 januari 2022.

Kallade blir Stefan Eriksson och offentlig försvarare Staffan Edh, Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg, Mikael Lundgren och offentlig försvarare Leif Björklund, Jerker Hall och offentlig försvarare Thomas Håkansson, Annchen Kull samt offentlig försvarare Lars Halldin, Anders Gustafsson och offentlig försvarare Björn Breitfeld samt Leif Bengtsson och offentlig försvarare Erik Pousard.

Stämningsansökan 1, åtalspunkter 1–3 som rör sig om misstänkt grovt skattbrott , grovt bokföringsbrott och medhjälp till dessa. Åtalspunkter 6–8 som rör sig om näringsförbud och företagsbot.

Datum: 27 januari, 1 februari, 2 februari, 8 februari, 9 februari och 10 februari 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg, Stefan Eriksson och offentlig försvarare Staffan Edh samt Leif Bengtsson och offentlig försvarare Erik Pousard. Reservdag: 3 februari 2022.

Stämningsansökan 1, åtalspunkt 4 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 22 februari, 23 februari, 1 mars, 2 mars, 3 mars, 8 mars, 9 mars, 10 mars, 15 mars, 16 mars, 17 mars, 22 mars, 23 mars, 29 mars och 30 mars 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Leif Bengtsson och offentlig försvarare Erik Pousard.

Den 16 mars och den 17 mars 2022 ska vittnesförhör hållas med tio anställda hantverkare.

Kallade blir Stefan Eriksson och offentlig försvarare Staffan Edh, Mikael Lundgren och offentlig försvarare Leif Björklund, Jerker Hall och offentlig försvarare Thomas Håkansson, Annchen Kull och offentlig försvarare Lars Halldin samt Anders Gustafsson och offentlig försvarare Björn Breitfeld.

Hantverkare som ska kallas som vittnen den 16 och 17 mars 2022 är Anders Lavén, Björn Söderblom, Eino Tissari, Ulrik Johansson, Morgan Johanson, Peter Albinsson, Daniel Larsson, Johan Wennberg, Henrik Holmberg och Germund Andersson. Reservdagar: 24 februari, 11 mars och 24 mars 2022.

Stämningsansökan 1, åtalspunkt 5 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 31 mars, 5 april, 6 april, 7 april, 12 april och 13 april 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg. Reservdag: 8 april 2022.

Stämningsansökan 2 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 19 april, 20 april, 21 april, 26 april, 27 april, 3 maj, 4 maj, 5 maj och 10 maj 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Anders Gustafsson och offentlig försvarare Björn Breitfeld. Reservdag: 28 april 2022.

Stämningsansökan 3 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri.

Datum: 11 maj, 12 maj, 17 maj och 18 maj 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Mikael Lundgren och offentlig försvarare Leif Björklund. Reservdag 20 maj 2022

Stämningsansökan 4 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 19 maj, 24 maj, 25 maj, 31 maj 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Jerker Hall och offentlig försvarare Thomas Håkansson. Reservdag: 20 maj 2022

Stämningsansökan 5 som rör sig om misstänkt grovt bedrägeri

Datum: 7 juni och 8 juni 2022. Kallade blir Magnus Röing och offentlig försvarare Ulrik Smedberg samt Annchen Kull och offentlig försvarare Lars Halldin. Reservdag: 9 juni 2022.

It’s coming Rome

När England senast vann ett mästerskap i fotboll var för 55 år sedan och då var jag 2 månader gammal. I gårdagen final såg det bra ut med 1-0 till England inom 2 minuter men mästerskapet kom tyvärr inte heller hem denna gång. Några kul veckor har det dock varit med sommarens EM och när man har Bucci som efternamn behöver jag inte deppa allt för mycket för en finalförlust till Italien.